Biyopsi Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. ✔️ İçerik Politikası

Hastalıkların tanısı için kullanılan biyopsi, ilgili dokudan parça alınarak patolojik inceleme yapılmasına verilen isimdir. Bu işlem, vücudun farklı bölümleri için yapılabilir. Uzun süredir kullanılan biyopsi, gelişen teknoloji sayesinde günümüzde çok daha kolay bir şekilde uygulanmaya başladı. Daha önce açık cerrahi operasyonlarla doku örnekleri alınırken, günümüzde ise bazı doku örnekleri kapalı olarak alınabilmektedir. Böylece hastalar, birde biyopsi için açılan yaralarla uğraşmak zorunda kalmazlar.

biyopsi sonucu ne zaman çıkar
Biyopsi örnekleri patoloji laboratuvarlarına gönderilerek incelenir.

Biyopsi ile alınan numuneler, patoloji birimleri tarafından incelenmektedir. Patoloji, hafta içi hizmet veren bir birimdir ve yoğunluğa göre çalışma süresi arttırılabilir. Buraya gelen doku örneklerinin incelenmesi, gelen doku örneğine bağlı olarak değişebilir. Fakat genel itibari ile biyopsi sonuçlarının 5-8 gün arasında çıktığı söylenebilir. Bu rakamlar ortalama olup farklı nedenlerden dolayı biraz daha uzayabilir.

Tiroid Biyopsisi Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Boğazın iki yanında kelebek şeklinde olan tiroid bezlerinde zaman zaman nodülleri görülebilmektedir. Bu vakaların sayısı oldukça fazladır ve doktorlar bunların iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu anlamak için biyopsi yaparlar.

tiroid biyopsisi
Tiroid biyopsisi ne zaman çıkar ile ilişkili görsel.

Tiroid biyopsisi, insanların ürktüğü kadar zor bir işlem değildir. Geliştirilen yeni yöntemler sayesinde iğneler kullanılarak nodüllerden doku örnekleri alınabiliyor. Böylece açık, cerrahi bir işleme de gerek kalmıyor. Hastaların bu işlem esnasında olabildiğince hareketsiz kalması ve hatta nefeslerini bile tutmaları ya da çok yavaş nefes alıp vermeleri gerekiyor. Bu sayede işlem sorunsuz bir şekilde yapılacaktır. Yapılan işlemin genel manada acısız olduğu da söylenebilir.

Tiroid bezinde alınan örneklerin patoloji birimindeki incelemesi 4-8 gün sürmektedir. Yapılacak olan analizin türü ve yoğunluğa bağlı olarak bu süre farklılık göstermektedir.

Rahim Biyopsisi Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Kadınlarda düzensiz adet, kürtaj, düşük ve dilatasyon gibi durumların sonrasında görülen kanamaların sebebinin tespit edilmesi için doktorlar tarafından biyopsi istenebilir. Bu işlem sayesinde kanamanın nedeni tam olarak tespit edilir ve böylece uygun tedavi uygulanarak hasta bu durumdan kurtulur.

rahim biyopsisi
Rahim patoloji sonuçları ne zaman çıkar ile ilişkili görsel.

Rahim biyopsisi, özel bir alet ile yapılır. Rahim bölgesine genellikle lokal anestezi verilir fakat hastaların aşırı gergin olduğu durumlarda genel anestezi de tercih edilebilir. Daha sonra özel bir alet kullanılarak rahimde doku örneği alınır.

Rahimden alınan doku örneği patolojiye gönderilir ve buradan sonuçlar 7-10 gün arasında gelecektir. Gelen sonuçlar direkt olarak doktora iletilir ve gerekli incelemeler yapılır. Lüzum görülürse tedavi sürecinde başlanır.

Prostat Biyopsisi Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Erkeklerde en fazla görülen kanser türlerinde ikinci sırada yer alan prostat kanseri, yaşam kalitesini son derece olumsuz bir şekilde etkilemesiyle bilinmektedir. Burada oluşan kitlelerin analizinin yapılarak uygun tedaviye başlanması için biyopsi yapılır.

prostat biyopsisi
Prostat biyopsisi ne zaman çıkar ile ilişkili görsel.

Prostat biyopsisi, makattan rektuma girilmesi ile alınan görüntüler sayesinde kapalı bir şekilde yapılır. Rektuma gönderilen ultrason probundan gelen görüntülerle prostat iğnesi denilen ve yaklaşık 25 cm uzunluğunda olan iğne, görüntülere bakılarak aynı bölgeye gönderilir. Böylece prostattan doku örnekleri alınmaya başlar. Genellikle 10-16 arasında parça alınır.

Prostattan alınan örnekler patolojiye gönderilir ve sonuçlar 6-10 gün içerisinde doktora iletilir. Sonuçlara göre uygun tedavi sürecine başlanır.

Mide Biyopsisi Sonucu Kaç Günde Çıkar?

İnsanların mideleriyle ilgili yaşadıkları bir takım sorunların tespiti için mide biyopsisi istenebilir. Genellikle ilaçlarla çözülemeyen ve sıklıkla kendini tekrar eden vakalarla, bazı semptomların görüldüğü vakalarda bu yönteme başvurulur. Alınan parça, midenin en net durumunu göstermesi açısından son derece önemli bilgiler vermektedir.

mide biyopsisi
Mide biyopsisi ne zaman çıkar ile ilişkili görsel.

Mide biyopsisi, endoskopi ile yapılır. Ucunda ışık, kamera ve parça almak için geliştirilen özel aparatların bulunduğu ince tüp mideye gönderilir. Daha sonra buradan gelen görüntülere göre uygun bir noktadan parça alma işlemi yapılır. Daha sonra ise tüp çekilerek işlem sonlandırılmış olur.

Alınan parça patoloji biriminde analiz edilir ve sonuçlar ilgili doktora gönderilir. Bu süreç yaklaşık olarak 7-10 gün sürmektedir.

Böbrek Biyopsisi Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Böbrekler, insanların en önemli organlarındandır. Buradaki sorunlar, bütün vücudu etkiler ve bundan dolayı da yaşanacak olan sorunların tespitinin net olarak yapılması çok önemlidir. Bu tespit için kullanılan yöntemlerden bir tanesi de biyopsidir. Böbrek rahatsızlıklarının bazılarında, böbreklerde kitle fark edilmesi durumunda bu yöntem ile doku örneği alınır ve patolojide bunların analizi yapılır.

böbrek biyopsisi
Böbrek biyopsisi ne zaman çıkar ile ilişkili görsel.

Böbreklerden doku örneği almak, geliştirilen özel iğnelerle eskiye göre çok daha kolaydır. Bunun için öncelikle ilgili bölgeye lokal anestezi yapılır ve parçanın tam olarak nereden alınacağı belirlenir. Bu aşamadan sonra iğneler gönderilir ve doku örneği alınarak bu işlem tamamlanır.

Böbrek biyopsisinin sonuçlar patoloji biriminde 3-5 günde gelir. Fakat yoğunluk olmaması durumunda bazen 24 saat sonunda da sonuçların gelmesi mümkündür.

Akciğer Biyopsisi Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Akciğer üzerindeki önemli hastalıkların teşhisi için kullanılan biyopsi, uzun bir iğne yardımı ile yapılır. Bu işlem, her hastaya uygulanmaz ve ciddi hastalık şüphesi olan kişilere bir takım testlerin ardından uygulanır. Genellikle akciğerde kütle tespit edildiği zaman kullanılan bir yöntem olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

akciğer biyopsisi
Akciğer biyopsisi ne zaman çıkar ile ilişkili görsel.

Akciğer biyopsisi yapılmadan önce doku örneklerinin tam olarak nereden alınacağının belirlenmesi için görüntüleme cihazlarından yararlanılır. Daha sonra ise doku örneği için giriş yapılacak noktaya, iğnenin rahat bir şekilde girmesi için ufak bir kesi açılır ve iğne buradan gönderilir. Normal olmayan dokulardan örnekler alınarak işlem tamamlanmış olur.

Patoloji birimlerinin incelemesi 4-8 gün sürer ve bu süre sonunda sonuçlar ilgili doktora gönderilir.

Kemik Biyopsisi Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Kemiklerde bulunan ilikler, kan hücrelerinin üretiminde görevli olduklarından dolayı çok önemli bir görevi yerine getirirler. Burada yaşanacak olan sorunun tespiti için biyopsi istenebilir. Genellikle tanı koyulmak için biyopsi istendiği bilinmektedir.

Karaciğer biyopsisi
Karaciğer biyopsisi ne zaman çıkar ile ilişkili görsel.

Kemik biyopsisi, iğneler yardımı ile yapılır. Bunun için genellikle leğen kemiği tercih edilir ve iğnenin kullanılacağı bölgeye lokal anestezi uygulanır. Bu aşamadan sonra  ise ufak bir kesi açılarak iğnenin çok daha rahat bir şekilde kemiğe ulaşması sağlanır. Kemiğe ulaşıldıktan sonra ise iğne çevrilerek kemik içinde ilerlemesi ve iliğe ulaşması sağlanır. Buradan örnekler alınır ve işlem tamamlanmış olur.

Alınan örneklerin mikroskobik olarak incelenmesi için patolojiye gönderilir. İncelemenin ardından sonuçlar 7-10 gün sürer.

Deri Biyopsisi Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Deri üzerinde oluşan lekelerin ya da kitlelerin nedenlerini araştırmak için deri biyopsisi yapılabilir. Bu işlem sayesinde söz konusu lekenin ya da kitlenin kanser riski taşıyıp taşımadığı belirlenir.

deri biyopsisi
Deri biyopsisi ne zaman çıkar ile ilişkili görsel.

Deri biyopsisi yapmak için farklı yöntemler vardır. Tıraş biyopsisi denilen yöntemde sadece derinin üst bölümündeki kitle alınırken punch biyopsi de ise daha derinlemesine bir örnek alma söz konusudur. Eksizyonel biyopsi ise nispeten daha yüzeysel bir parçanın alınması işlemidir.

Deriden alınan örnekler patolojiye gönderildikten sonra yapılacak olan analize bağlı olarak sonuçların 7-10 gün içinde çıkması beklenir. Bazı durumlarda daha erken de çıkabilir.

Karaciğer Biyopsisi Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Karaciğerde meydana gelen karmaşık durumların tespiti için biyopsi istenebilir. Ayrıca burada meydana gelen kitleler için de söz konusu işlem uygulanır. Böylece rahatsızlığın teşhisi çok daha kesin bir şekilde yapılır ve bu da tedavi sürecinin çok daha olumlu olmasına katkı sağlar.

Karaciğer biyopsisi
Karaciğer biyopsisi ne zaman çıkar ile ilişkili görsel.

Hastalara bu işlem yapılmadan önce bir dizi test yapılır ve daha sonra ultrason ile parça alınacak nokta belirlenir. Bu aşamadan sonra ise hastaların ellerini başının altına alarak sırt üstü yatmaları istenir. Hafif dozda anestezi yapılır ve iğne yardımıyla karaciğere ulaşılarak buradan doku örneği alınır. Alınan dokular patolojiye gönderilerek işlem tamamlanmış olur.

Karaciğer biyopsisinin sonuçlar 3-6 gün içinde çıkar. Yoğunluğa bağlı olarak bu süre biraz daha uzun olabileceği gibi biraz daha kısa da olabilir.

Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım. Yorumlarınızı bekliyorum.

(Bu yazı ilk defa 26 Ekim 2018 tarihinde yazılmıştır. Ardından 22 Temmuz 2021 tarihinde güncellenmiştir.)

Photo of author

Dr. Erhan Yavuz

2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatımı tamamladım. İlk görev yerim olan Erzurum'un Narman ilçesinde Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne atandığımda zorlu günler benim için başladı. Acil serviste doktor olarak çalışmak, canlara dokunmak güzeldi ancak kendimi tekrarlamaya başladığım hissi beni rahatsız ediyordu. Başarılı işler yapmanın ötesinde daha fazla kişiye ulaşmak ve kitlelere seslenmek gerektiğini düşünmüştüm hep. İşte tam da bu düşünceli zamanlarda atıldı temelleri Doktordan Haberler'in. Ben farklı farklı devlet hastanelerinde, sağlık kurumlarında gezerken bloğum dediğim bu siteden her geçen gün daha fazla kişiye hitap etmeye başladım. 2021'i bitirdiğimiz bu günlerde artık her gün binlere ve onbinlere ulaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Bıkmadan usanmadan ziyaretçilerimin sorduğu sorulara doktor kimliğimle cevap vermeye devam edeceğim. Yüzbinlere, milyonlara ulaşmak dileğiyle :)

Yorum yapın