Nöroloji

Nöroloji, sinir sistemi hastalıkları ile ilgili bir tıp bilim dalıdır. Nöroloji terimi iki kelime “nöron” anlamı sinir ve “çalışma” anlamına gelen “logia” nın birleşiminden gelir. Beyinde, kendi impulslarını üretebilen ve komşu hücrelerden gelen impulsları alma ve iletme kapasitesine sahip yüz milyar civarında nöron vardır. Nöroloji ayrıca görüntüleme ve elektrik çalışmalarını anlama ve yorumlamayı içerir. Kullanılan görüntüleme çalışmalarının örnekleri bilgisayarlı tomografi taramaları ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramalarını içerir. Geriatrik nöroloji, nörolojik bakım, epilepsi, vasküler, çocuk nörolojisi gibi birçok alt bilim dalı vardır. Nörolojide uzman bir doktor nörolog olarak adlandırılır. Nörolog olmak için 10 yıllık uzun bir eğitim almak gerekmektedir. Nörologlar ameliyat yapmazlar. Hastalarından biri ameliyat gerektiriyorsa, onları bir beyin cerrahına yönlendirir. Nörologların tedavi edebileceği hastalıklar ve bozuklukların bazı örnekleri arasında inme, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, multipl skleroz, amiyotropik lateral skleroz, migren, epilepsi, uyku bozuklukları, ağrı, titreme, beyin ve omurilik hasarı, periferik sinir hastalığı ve beyin tümörleri sayılabilir.

pelizaeus merzbacher hastaligi sendromu

Pelizaeus Merzbacher Hastalığı

Pelizaeus Merzbacher Hastalığı, merkezi sinir sistemini etkileyen beyin ve omurilikteki beyaz madde anormalliklerinin eşlik ettiği ender bir hastalıktır. Aynı zamanda beynin beyaz...
sneddon sendromu

Sneddon Sendromu

Sneddon Sendromu temel olarak beyni ve cildi etkileyen ender hastalıklardan bir tanesidir. iskemik serebrovaskülopati, iskemik dermopati ve livedo retikülaris bir arada görülür. İlk defa 1965...
ohtahara sendromu nedir

Ohtahara Sendromu Hakkında Bilinmeyen Bilgiler

Ohtahara Sendromu Nedir? Ohtahara sendromu nedir, çok nadir olarak görülen bir hastalıktır. Bir epilepsi hastalığı olan Ohtahara sendromu bir sara hastalığı türüdür. Ohtahara sendromu aynı...
Mohr Tranebjaerg sendromu nedir

Mohr Tranebjaerg Sendromu Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Mohr Tranebjaerg Sendromu Nedir? Mohr Tranebjaerg Sendromu, hayatın erken dönemlerinde başlangıç gösteren işitme bozuklukları, görme problemleri,hareket zorlukları ve davranış sorunlarıyla karakterize ender görülen hastalıklardan bir...
cobb sendromu

Cobb Sendromu Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Cobb Sendromu Nedir? Cobb Sendromu, damarsal bozukluklar ve nörolojik defisitlerin bir arada görüldüğü ender hastalıklardan bir tanesidir. Tıbbi literatürde 100 den sayıda vaka bildirilmiştir. Bu...
Avatar
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimimi tamamladım. Şimdi Erzurum Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak görev almaktayım. Bana erhan.yavuz@saglik.gov.tr veya instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen tıbbi sorularınızı olabildiğince konu altlarındaki yorum bölümlerinden sormaya özen gösteriniz.