Nöroloji

Nöroloji, sinir sistemi hastalıkları ile ilgili bir tıp bilim dalıdır. Nöroloji terimi iki kelime “nöron” anlamı sinir ve “çalışma” anlamına gelen “logia” nın birleşiminden gelir. Beyinde, kendi impulslarını üretebilen ve komşu hücrelerden gelen impulsları alma ve iletme kapasitesine sahip yüz milyar civarında nöron vardır. Nöroloji ayrıca görüntüleme ve elektrik çalışmalarını anlama ve yorumlamayı içerir. Kullanılan görüntüleme çalışmalarının örnekleri bilgisayarlı tomografi taramaları ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramalarını içerir. Geriatrik nöroloji, nörolojik bakım, epilepsi, vasküler, çocuk nörolojisi gibi birçok alt bilim dalı vardır. Nörolojide uzman bir doktor nörolog olarak adlandırılır. Nörolog olmak için 10 yıllık uzun bir eğitim almak gerekmektedir. Nörologlar ameliyat yapmazlar. Hastalarından biri ameliyat gerektiriyorsa, onları bir beyin cerrahına yönlendirir. Nörologların tedavi edebileceği hastalıklar ve bozuklukların bazı örnekleri arasında inme, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, multipl skleroz, amiyotropik lateral skleroz, migren, epilepsi, uyku bozuklukları, ağrı, titreme, beyin ve omurilik hasarı, periferik sinir hastalığı ve beyin tümörleri sayılabilir.

Ohtahara Sendromu Hakkında Bilinmeyen Bilgiler

Ohtahara Sendromu Nedir? Ohtahara sendromu nedir, çok nadir olarak görülen bir hastalıktır. Bir epilepsi hastalığı olan Ohtahara sendromu bir sara hastalığı türüdür. Ohtahara sendromu aynı...

Mohr Tranebjaerg Sendromu Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Mohr Tranebjaerg Sendromu Nedir? Mohr Tranebjaerg Sendromu, hayatın erken dönemlerinde başlangıç gösteren işitme bozuklukları, görme problemleri,hareket zorlukları ve davranış sorunlarıyla karakterize ender görülen hastalıklardan bir...

Cobb Sendromu Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Cobb Sendromu Nedir? Cobb Sendromu, damarsal bozukluklar ve nörolojik defisitlerin bir arada görüldüğü ender hastalıklardan bir tanesidir. Tıbbi literatürde 100 den sayıda vaka bildirilmiştir. Bu...

Transvers Miyelit Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Transvers Miyelit Nedir? Transvers Miyelit, beyinden vücudun diğer bölgelerine sinirsel verilerin aktarılmasını sağlayan omuriliğin iltihaplanması ile seyreden ender nörolojik hastalıklardan bir tanesidir. Hastalığa yakalanan kişilerde...

Servikal Spondiloz

Servikal Spondiloz Nedir? Servikal Spondiloz, sıklıkla ileri yaşta ortaya çıkan ve boyun bölgesinde bulunan omurların etkilendiği ender görülen hastalıklardan bir tanesidir. Tıp dünyasında Servikal Osteoartrit...