Nöroloji

Nöroloji, sinir sistemi hastalıkları ile ilgili bir tıp bilim dalıdır. Nöroloji terimi iki kelime "nöron" anlamı sinir ve "çalışma" anlamına gelen "logia" nın birleşiminden gelir. Beyinde, kendi impulslarını üretebilen ve komşu hücrelerden gelen impulsları alma ve iletme kapasitesine sahip yüz milyar civarında nöron vardır. Nöroloji ayrıca görüntüleme ve elektrik çalışmalarını anlama ve yorumlamayı içerir. Kullanılan görüntüleme çalışmalarının örnekleri bilgisayarlı tomografi taramaları ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramalarını içerir. Geriatrik nöroloji, nörolojik bakım, epilepsi, vasküler, çocuk nörolojisi gibi birçok alt bilim dalı vardır. Nörolojide uzman bir doktor nörolog olarak adlandırılır. Nörolog olmak için 10 yıllık uzun bir eğitim almak gerekmektedir. Nörologlar ameliyat yapmazlar. Hastalarından biri ameliyat gerektiriyorsa, onları bir beyin cerrahına yönlendirir. Nörologların tedavi edebileceği hastalıklar ve bozuklukların bazı örnekleri arasında inme, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, multipl skleroz, amiyotropik lateral skleroz, migren, epilepsi, uyku bozuklukları, ağrı, titreme, beyin ve omurilik hasarı, periferik sinir hastalığı ve beyin tümörleri sayılabilir.

servikal spondiloz

Servikal Spondiloz

Servikal Spondiloz Nedir? Servikal Spondiloz, sıklıkla ileri yaşta ortaya çıkan ve boyun bölgesinde bulunan omurların etkilendiği ender görülen hastalıklardan bir tanesidir. Tıp dünyasında Servikal Osteoartrit...
vaskuler demans tedavisi

Vasküler Demans

Vasküler Demans Nedir? Vasküler demans, bozulmuş kan akımı nedeniyle beyin hasarının ortaya çıktığı nadir hastalıklardan bir tanesidir. Hastalıktan etkilenen bireylerde düşünme, planlama, yargılama ve hafıza...
spinal kord yaralanmasi

Spinal Kord Yaralanması

Spinal Kord Yaralanması Nedir? Spinal Kord Yaralanması, vücudun birçok işlevinde kalıcı olarak aksamalara sebebiyet verebilen spinal kanal ve içindeki yapıların hasarlanması durumudur. Bu hastalıktan etkilenen...
klippel feil sendromu tedavisi

Klippel Feil Sendromu

Klippel Feil Sendromu Nedir? Klippel Feil Sendromu, konjenital servikal sinostoz olarak ta bilinen temel olarak servikal omurganın etkilendiği bir malformasyon tablosuna verilen isimdir. Ana özelliği...
meige sendromu

Meige Sendromu

Meige Sendromu Nedir? Meige Sendromu, göz, çene ve yüzde bulunan kasların istem dışı kasılmaları ile kendini gösteren nörolojik bir hastalığa verilen isimdir. İlk defa 1910...