Emery-Dreifuss Musküler Distrofisi

Emery-Dreifuss Musküler Distrofisi

Emery-Dreifuss Musküler Distrofisi,çocukluk döneminde başlayıp,hareketlerde güçlük oluşturan,fiks deformitelerle seyreden ilerleyici bir kas hastalığıdır.