Histoloji

Histoloji, hücrelerin yapısı ve bunların dokulara ve organlara oluşumunu ele alan bir bilimdir. “Histoloji” terimi, Yunanca doku anlamına gelen “histos” ve çalışma anlamına gelen “logia” kelimelerinden gelir. Histoteknoloji ise doku anormalliklerinin tespiti ve anormalliklere neden olan hastalıkların tedavisine odaklanır.  Temel amacı, hücrelerin ve hücreler arası maddeden organlara kadar tüm yapısal düzeylerde dokuların nasıl organize edildiğini belirlemektir. Histoloji, bitki ve hayvanların hücre ve dokularının mikroskopik yapılarının incelenmesidir. Ayrıca ışık ve elektron mikroskobu ile birleştirilen özel boyama teknikleri kullanılarak biyolojik dokuların yapısının mikroskobik çalışmalarını gerçekleştirir.  Özel bir histoloji dalı olan histokimya, dokulardaki çeşitli maddelerin kimyasal olarak tanımlanmasını içerir. En önemli özelliklerinden birisi ise anatomi ile fizyoloji arasındaki boşluğu doldurmasıdır. Histoloji çoğunlukla, eğitim, tedavi teşhisi, adli soruşturmalar, otopsi,  arkeoloji gibi alanlarda kullanılır. Histoloji ile uğraşan bilim insanlarına histolog, hastalıklı dokuları mikroskobik olarak inceleyen ve yorumlayan tıbbi uzmanlara histopatologlar denir. Uzmanlık alanı dokular ve hücreler gibi insan biyolojik mikro yapılarını inceleyen ve gözlemlerini yorumlayan hekimlerdir. Araştırmalarında, histologlar temel olarak canlı vücuttan çıkarılmış doku miktarlarını inceler.

İstediğiniz şeyi bulamadık. Lütfen bizimle iletisim@doktordanhaberler.com üzerinden iletişim kurmayı deneyin.

Avatar
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimimi tamamladım. Şimdi Erzurum Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak görev almaktayım. Bana erhan.yavuz@saglik.gov.tr veya instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen tıbbi sorularınızı olabildiğince konu altlarındaki yorum bölümlerinden sormaya özen gösteriniz.