KBB

KBB

KBB, diğer adıyla Kulak Burun Boğaz bu adı geçen yapıları ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen ve tedavi çözümleri üreten TIP bilimidir.

Eagle Sendromu

Eagle sendromu, stiloid proçesin semptomatik uzaması veya stiloid ve stilomandibular ligamentin kalsifikasyonu olarak tanımlanmaktadır.

Tonsillofarenjit

Tonsillofarenjit Nedir? Tonsillofarenjit, farenks ve tonsillerin enfekte olmasına verilen isimdir. Erişkinde (%90), çocukluk çağında ise (%75) oranda virüslerle oluşmaktadır. Virüslerin neden olmadığı TF'lerin hemen hepsinde etken A grubu...

Akustik Nöroma

Akustik Nöroma Nedir? Akustik Nöroma, sekizinci kraniyal sinir olan nervus akustikusun schwann kılıfından köken alan bening özellikteki kapsüllü bir tümöre verilen isimdir. Diğer Adları : Akustik...

Wegener Granülomatozu

Wegener Granülomatozu Nedir? Wegener Granülomatozu, nedenleri hala tam olarak ortaya konulamamış nekrotizan granülomatoz vaskülitle karakterize otoimmun bir hastalıktır. Wegener Granülomatozu Belirtileri ve Bulguları Nelerdir? Hastalığın klasik formunda...

Cogan Sendromu

Cogan Sendromu Nedir? Cogan Sendromu, ilk defa 1945 senesinde Cogan tarafından tanımlanmıştır. Non sifilitik interstisyel keratit ve odyovestibüler sistem tutulumuyla karakterizedir. Genelde hastalıktan önce bir geçirilmiş...