Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyokimya, tıbbi verilerin biyokimyasal olarak işlenmesini sağlayan önemli bir tıp bilimidir. Bu kategorimizde çeşitli tahlillerde geçen ifadelerin ne anlama geldiği ile ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Hastanelere başvuran hastalardan hekimler çoğu zaman kan tahlilleri isterler. Hemogram gibi kan tahlilleri hekimlerin tanıya yaklaşmasını veya patolojik durumun kontrolünün sağlanmasını sağlayan diğerlerine göre kısmen daha ucuz ve etkili olan tahlil türleridir. Bu tahlillerin istenmesinde temel amaç tanı koymak değildir. Zaten çoğu durumda tek başına tanı konmasını sağlamaz. Temel amaç hekimizin şüphelendiği hastalıklar arasında eleme yapabilmesine olanak sağlamaktır.

Kan tahlillerinde mcv, mhc, hb, hct, plt, wbc, albumin, alp, amilaz, asit fosfataz, bilirubin, fosfor, glikoz gibi değerlere bakılır. Bu değerler temelde hemogram tahlilleri, biyokimya tahlilleri ve diğer tahliller olmak üzere üç farklı şekilde gruplanır.

ca 125

CA-125

CA-125, kanserantijeni 125 adıyla bilinen bir proteindir. Bu antijen, yumurtalık kanserivakalarının önemli bir kısmında görülmektedir. Buna bağlı olarak, tümörbelirtisi olarak kabul edilmekte...
somatomedin testi kan tahlili

Somatomedin

İnsan vücudunun işleyişinde görev alan hormonlardan birisi olan somatomedin, kemik ve doku büyümesini, büyüme hormonu ile birlikte desteklemektedir. Bu hormonun kandaki seviyesinin anlaşılması için yapılan...
aptt dusuklugu

APTT

İnsan vücudunda farklı nedenlerden dolayı bir kanama meydana geldiğinde hafiften baskı yapılır ve üzerine klasik bir yara bandı yapıştırılarak kanama durdurulur. Dışarıdan çok basit bir...
hgb testi yusekligi

HGB (Hemoglobin)

İnsan vücudu için temel gereksinimlerden birisi oksijendir. Ciğerlere çekilen hava, vücudunun diğer bölgelerine kadar taşınmaktadır. Bu taşıma işlemi, hemoglobin tarafından yapılmaktadır. Hemoglobin (HGB), akciğerler tarafından...
lh hormon testi sonucu

LH (Luteinizan Hormon)

LH, Luteinizan Hormon ifadesinin kısaltılmış halidir. LH,üreme sisteminin kontrolünü sağlayan en önemli hormonlardan birisidir ve hipofiz bezi tarafından üretilerek salgılanmaktadır. LH, bir...