Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyokimya, tıbbi verilerin biyokimyasal olarak işlenmesini sağlayan önemli bir tıp bilimidir. Bu kategorimizde çeşitli tahlillerde geçen ifadelerin ne anlama geldiği ile ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Hastanelere başvuran hastalardan hekimler çoğu zaman kan tahlilleri isterler. Hemogram gibi kan tahlilleri hekimlerin tanıya yaklaşmasını veya patolojik durumun kontrolünün sağlanmasını sağlayan diğerlerine göre kısmen daha ucuz ve etkili olan tahlil türleridir. Bu tahlillerin istenmesinde temel amaç tanı koymak değildir. Zaten çoğu durumda tek başına tanı konmasını sağlamaz. Temel amaç hekimizin şüphelendiği hastalıklar arasında eleme yapabilmesine olanak sağlamaktır.

Kan tahlillerinde mcv, mhc, hb, hct, plt, wbc, albumin, alp, amilaz, asit fosfataz, bilirubin, fosfor, glikoz gibi değerlere bakılır. Bu değerler temelde hemogram tahlilleri, biyokimya tahlilleri ve diğer tahliller olmak üzere üç farklı şekilde gruplanır.

tıpta ggt ne manaya gelir

GGT

Gama Glutamil  Transferaz (GGT) , başta karaciğer, böbrek ve pankreas olmak üzere bir çok dokunun hücre zarında bulunan bir enzimdir. Vücudumuzda bağırsak,...
ure ne demektir

ÜRE

Yenilen içilen şeyler sayesinde vücutta vitamin, mineral, protein ve daha bir çok madde alımı gerçekleşir. Bu maddelerden vücuda giren azotlu maddelerin yanması...
INR testi ne demektir

INR

INR nedir? (Protrombin zamanı) INR önemli bir tıbbi terim olmanın yanında, kanın pıhtılaşma süresiyle ilgili ölçü birimini ifade eder. Vücudumuzda...
rbc dusukugu

RBC

RBC’nin açılımı “red blood cell”, yani Türkçe olarak kırmızı kan hücresidir. Eritrosit veya alyuvar da denebilir. Alyuvarlar kırmızı renkte demir içeren hemoglobinlerden...
neu nedir

NEU

NEU veya NEUT, nötrofil, ne%, ne#, neu#, neu% anlamına gelir ve kan tahlillerinde sıkça karşımıza çıkan ifadelerden bir tanesidir.Beyaz Kan Hücresi olarak ta...