Kranial Sinirler

Kranial Sinirler

Kranial Sinirler,merkezi sinir sisteminden çıktıktan sonra perifere doğru ilerleyen sinirlere verilen isimdir.Kelime anlamı olarak “kafa sinirleri” yada “kafa çiftleri” demektir. İlk iki sinir (olfaktor ve oblik sinir) serebrumdan çıkarken diğer on tanesi ise beyin sapından çıkmaktadır.