Emery-Dreifuss Musküler Distrofisi

Emery-Dreifuss Musküler Distrofisi

Emery-Dreifuss Musküler Distrofisi,çocukluk döneminde başlayıp,hareketlerde güçlük oluşturan,fiks deformitelerle seyreden ilerleyici bir kas hastalığıdır.

Muskulus Nedir?

doktordan haberler varsayılan

Muskulus Nedir? Muskulus, Kas anlamına gelmektedir.Tıp dilinde çokça kullanılan kelimelerdendir.