( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Stereotaktik Biyopsi Nedir?

Stereotaktik Biyopsi Nedir?

Stereotaktik Biyopsi ya da diğer bir deyişle stereotaktik çekirdek biyopsisi bir tümörün kesin yerinin bulunabilmesi için ultrason, bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme gibi ileri görüntüleme araçlarından faydalanılarak örnek alınmasına verilen isimdir. Bu örnekler alınırken görüntüleme cihazlarıyla görüntü elde edilir ve bu görüntü değerlendirilerek biyopsi alınma işlemi gerçekleştirilir. Dolayısıyla tam olarak doğru bölgeden doku örneği almış oluruz.

Stereotaktik biyopsinin diğer biyopsilerden temel farkı doku örneği alınırken ileri görüntüleme cihazlarından yardım alınıyor olmasıdır. Diğer biyopsi türlerine göre destekli olduğundan ötürü daha az risk taşır ve farklı bir teknik uygulanır.

Stereotaktik Biyopsi Nasıl Yapılır?

Bu biyopsi çeşidinde biyopsinin alınacağı bölgeye bağlı olarak bazı değişiklikler olabilmektedir. Bu nedenle ayrı başlıklar altında alındığı bölgeye göre incelemeler yapacağım. Haydi başlıklara geçelim. Genel olarak biyopsi uygulamalarının nasıl yapıldığı hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Stereotaktik Meme Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Stereotaktik meme biyopsisi memedeki kitle ya da lezyon üzerinde olarak işlem yapabilmek için mamografi cihazının kullanılmasını gerektirir. Bu prosedür işlemlerin yapıldığı yere göre değişiklikler gösterebilir.

İlk etapta radyologun direktifleri doğrultusunda kıyafetlerinizi çıkarıp mamografi cihazına gireceksiniz. Radyolog mamografi cihazına şekil verecek ve bu prosedür hastaneye ve şartlara bağlı olarak 30 dakika civarı sürebilir. Bu süre zarfında meme üzerinden birçok görüntü alınır.

stereotaktik meme biyopsisi nedir
Stereotaktik meme biyopsisi nedir ile ilişkili görsel.

Görüntü alma işlemleri bittikten sonra meme üzerinde daha önceden belirlenmiş bir nokta lokal anesteziklerle uyuşturulur. Bir iğne yardımıyla bu noktaya mamografi cihazından alınan görüntüler doğrultusunda girilir ve doğru yere ilerlenip doku örnekleri alınır.

Alınan bu örnekler hastanenin laboratuvarına yönlendirilir ve üzerinde çalışılmaya başlanır. doku örnekleri alımı bittikten sonra iğne işaretli bölgeden çıkarılır ve işlemi yapan sağlık profesyoneli tarafından bu bölgeye bası uygulanır. Basının temel amacı meydana gelebilecek kanamaları önlemektir. Basıyı takiben özel bantlar yardımıyla işlem alanı kapatılır.

Stereotaktik Beyin Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Stereotaktik beyin biyopsisi temelde bakıldığında cerrahi bir operasyondur. Beyinde bu biyopsinin yapılabilmesi için biyopsi yapılacak yerin milimetrik olarak belirlenmesi gerekir. Milimetrik belirlemeler yapabilecek görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Bu açıdan en güvenli cihazlardan bir tanesi manyetik rezonans görüntülemedir (MR).

Daha önceden biyopsi yapılacağı günün sabahında hiçbir şey yememesi gerektiği söylenen hasta bu işlem için özel bir aparatla birleştirilir. Hastanın sabitlenmesinin ardından MR çekilir ve nokta atışı biyopsi bölgesi belirlenmiş olur.

stereotaktik beyin biyopsisi
Stereotaktik beyin biyopsisi ile ilişkili görsel.

Daha sonra ameliyathane şartlarında gerekli cerrahi işlemler yapılarak ilgili bölgeden doku örneği alınmış olur. Alınan doku örneği laboratuvara gönderilir ve bir patoloji uzmanı tarafından incelemeye alınır. Biyopsi materyalinin alındığı bölge büyüklüğüne göre dikiş atılarak veya yapıştırılarak kapatılır.

Stereotaktik Biyopsi Yan Etkileri Nelerdir?

Stereotaktik biyopsi yapıldıktan sonra bazı durumlarda istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Oldukça nadir görülen bu durum çoğu zaman kısa sürelidir. Stereotaktik biyopsi yan etkileri şunlardır:

  1. Biyopsi bölgesinde morarma
  2. İğnenin çıkarıldığı yerde aşırı kanama olması
  3. İşlemin yapıldığı yerde hassasiyet oluşması
  4. Enjeksiyon bölgelerinde enfeksiyon oluşması

Stereotaktik beyin biyopsisi yan etkileri daha nadirdir. Bu konu hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum bölümünden bana sorabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Kaynakça:

  1. Wikipedia – Stereotactic Biopsy Bilgi Kaynağı – Erişim Tarihi : 10.12.2020
  2. Canadian Cancer Society – Stereotactic Core Biopsy – Erişim Tarihi : 10.12.2020
  3. Dr. Aram Bakırcı – Stereotaktik Biyopsinin İntrakraniyal Lezyonlarda Kesin Tanı ve Tedavi Yönetimi Üzerindeki Rolü – Erişim Tarihi : 10.12.2020

(Bu yazı ilk defa 7 Nisan 2018 tarihinde yazılmıştır. Ardından 10 Aralık 2020 tarihinde güncellenmiştir.)

“Stereotaktik Biyopsi Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın