cohen sendromu tedavisi

Cohen Sendromu

Cohen Sendromu Nedir? Cohen Sendromu, gelişimsel gecikmeler, entellektüel yetersizlikler, zayıf kas tonusu (hipotoni) ve kafa boyutunun küçük olması (mikrosefali) ile karakterize ender görülen hastalıklardan bir...

Prader Willi Sendromu

Prader Willi Sendromu Nedir? Prader Willi Sendromu, erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, 15. kromozomda meydana gelen bir anormallik neticesinde oluşan fiziksel, zihinsel ve davranışsal problemler...
nakajo nishimura sendromu belirtileri ve nedenleri

Nakajo Nishimura Sendromu

Nakajo Nishimura Sendromu Nedir? Nakajo Nishimura Sendromu, vücudun birçok bölgesini etkileyen ve oldukça ender görülen kalıtsal hastalıklardan bir tanesidir. Soğuk havalarda artış gösteren kırmızı renkli...
homosistinuri nedir belirtileri ve tedavisi

Homosistinüri

Homosistinüri Nedir? Homosistinüri, vücutta bazı aminoasitlerin düzgün ve yeterince işleyemediği bir patolojik duruma verilen isimdir. Bazı ülkelerde daha yaygın bazı ülkelerde ise daha nadir görülen...
pura sendromu nedir

Pura Sendromu

Pura Sendromu Nedir? Pura Sendromu, hafif düzeyde gelişimsel gecikme, entellektüel bozukluk, nöbetler ve solunum problemleriyle karakterize nadir görülen hastalıklardan bir tanesidir. Otozomal dominant olarak kalıtılır....