MWS : Mowat Wilson Sendromu

Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. ✔️ İçerik Politikası

Mowat Wilson Sendromu doğumda veya bebeklik döneminde tanı alabilen nadir bir hastalıktır. Bazı vakalarda özellikle Hirschsprung hastalığı bulunmadığında çocukluk ya da yetişkinliğe kadar teşhis edilemeyebilir. Bu yazımda Mowat Wilson Sendromu için “MWS” kısaltmasını kullanacağım. Haydi yazımıza geçelim.

Mowat Wilson Sendromu Nedir?

Mowat Wilson Sendromu, vücudumuzda birçok organı etkileyen tipik fiziksel görünüşlerle karakterize yaygın görülen genetik bozukluklardan biridir. Bu hastalarda genellikle kare şeklinde yüz, geniş ve aralıklı gözler, belirgin çene yapısı görülmektedir.

MWS hastalığına yakalanan bireylerin yarısından daha fazlası Hirschsprung hastalığı adı verilen kabızlık, bağırsak tıkanması gibi belirtileri olan bir patolojik durumla beraber doğarlar. Kronik kabızlık sorunları Hirschsprung teşhisi olmayan MWS’li çocuklarda da sık görülen bir durumdur.

Mowat Wilson Sendromu Nedenleri

Kromozomun uzun kolunda bulunan ZEB2 olarak da adlandırılan gende meydana gelen bir takım mutasyonların bu hastalığa sebebiyet verdiği bilinmektedir.  Bu genin temel görevi transkripsiyon işleminde yardımcı olan çinko proteini üretmektir. Özel çinko protein ise organların oluşumunda gereklidir. DNA’ dan RNA’ya bilgi aktarımında önemli bir role sahip olmakla beraber eksikliğinde organların gelişiminde yetersizlikler ve problemler olmaktadır. Doğal olarak vücut farklı bir yapı ve görünüme sahip olabilmektedir.

mowat wilson sendromu zeb2 geni lokasyonu
Mowat Wilson Sendromu, genetik mutasyonlardan kaynaklanan bir bozukluktur.

Eğer bebekler bu mutasyona uğramış geni ebeveynlerinden alırsa Mowat Wilson hastalığının kurbanı olur ve geni de miras olarak alırlar.

Mowat Wilson Sendromu Kimlerde Görülür?

Mowat Wilson sendromunun kesin sıklığı bilinmemekle beraber yaklaşık olarak her 20.000’de 1 bireyde görülmektedir. Genellikle tanı alması Hirschsprung hastalığının eşlik etmesi neticesinde konulmaktadır. Hirschsprung’un eşlik etmediği vakalarda teşhis zorlaşmaktadır.

Mowat Wilson Sendromu Belirtileri

Bu hastalığa yakalanan bebekler genellikle tipik yüz özelliklerine sahiptirler. Kareleşmiş yüz yapısı, sivrileşmiş çene ve belirgin burun yapısı ile oldukça karakteristik bir yapıdadır.

mowat wilson sendromu nedir
Mowat Wilson Sendromu tipik yüz yapıları ile karakterizedir.

Entellektüel anlamda bazı gerilikler görülebilmektedir. Bebeklerde yeni dil öğrenirken ve konuşmaya başlarken bir takım eksiklikler fark edilmiştir. Çinko ile ilgili bahsettiğimiz problemler beyin gelişiminini oldukça olumsuz yönde etkilerler.

Epilepsi gibi bazı hastalıklar Mowat Wilson hastalığına eşlik edebilmektedir. Yine kardiyovasküler rahatsızlıklarda çok ortaya çıkar. Mowat Wilson Sendromu semptomlarının görülme sıklıkları ile ilgili tablo aşağıdadır. Tabloda bu hastalıkta görülen tüm semptomları bir arada bulabilirsiniz.

 Belirtinin Adı Görülme Sıklığı
 Tipik kaş görüntüsü % 80’den fazla
 Derinleşmiş göz görüntüsü % 80’den fazla
 Dış kulak anormallikleri % 80’den fazla
 Alnın belirginleşmesi % 80’den fazla
 Kulaklarda belirgin büyüme % 80’den fazla
 Mikrosefali % 80’den fazla
 Kulak memesinde yükselme % 80’den fazla
 Korpus kallozum hipoplazisi %50 civarı
 Agangliyonik megakolon % 50 civarı
 Kriptoşidizm%50 civarı
 Epikantus %50 civarı
 Alt dudağın dışa dönüklüğü %50 civarı
 Sık ve güzel saçlar % 50 civarı
 Yüksek damak% 50 civarı
 Hipertelorizm% 50 civarı
 Hipospadias %50 civarı
 Hipotoni % 50 civarı
 Tipik çene açıklığı% 50 civarı
 Nöbetler % 50 civarı
 Konik parmaklar %50 civarı
 Serebellum hipoplazisi % 20 civarı
 Bifid skrotum% 20 civarı
 Genişlemiş başparmak kemiği% 20 civarı
Kamptodaktili% 20 civarı
Üst dudak yarıkları% 20 civarı
 Konstipasyon% 20 civarı
 Ektopik böbrek% 20 civarı
Sindaktili% 20 civarı
 Halluks Valgus% 20 civarı
 Hidronefrozis% 20 civarı
 Mikroftalmi% 20 civarı
 Nistagmus% 20 civarı
 Patent Duktus Arteriyozus% 20 civarı
 Çene sivriliği% 20 civarı
 Strabismus% 20 civarı
 Memede büyüme% 20 civarı
 Fallot tetralojisi% 20 civarı
 Ventriküler septal defekt% 20 civarı
 Ventrikülomegali% 20 civarı
 Vezikoüreteral Reflü% 20 civarı
 Korpus kallozum agenezisi% 2 civarı
Ezotropya% 2 civarı
 Entellektüel gerilik% 2 civarı
 Aşağıya eğimli palpebral fissürler% 2 civarı
Musküler hipertrofi% 2 civarı
Burun ucunun belirginliği% 2 civarı
 Pitozis% 2 civarı
Ezotropya% 2 civarı
MWS klinik bulguları.

Mowat Wilson Sendromu Kalıtımı

Mowat Wilson sendromunun otozomal dominant olarak kalıtıldığı kabul edilir. Bu durum bozuk genin anneden veya babadan alınması durumunda kimden alındığının bir önemi olmaksızın hastalığın ortaya çıkacağı anlamına gelir. Yine hastalığın oluşması için bu gen, anneden veya babadan aktarılmak zorunda değildir. Yeni bir mutasyona bağlı olarak aktarılmadan da ortaya çıkabilir.

Sonraki Çocuklarda MWS Görülür mü?

Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de ikinci veya üçüncü çocuklarda bu hastalığın görülüp görülmeyeceği yönündedir. İstatistiksel olarak bir ailenin aynı anda iki MWS’ li çocuğa sahip olma olasılığı oldukça düşüktür (%2’den daha azdır).  Bu durumla ilgili tıbbi literatürde şu ana kadar bildirilmiş 2 vaka bulunmaktadır. Oldukça nadir görülen bu durum ebeveynlerin yumurtalıklarında veya testislerinde mutasyon oluşumu ile açıklanabilir.

Mowat Wilson Sendromu Tanısı

Mowat wilson hastalığı tanısı oldukça zor konulmaktadır. Nadir görülen bir hastalık olmasından ötürü uzman sağlık profesyonelleri tarafından tanınacaklardır. Teşhis için bireylerin tıbbi geçmişleri detaylıca incelenir, fizik muayeneleri yapılır ve tahlil sonuçlarına bakılır. Gerektiğinde manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi gibi ileri tetkikler yapılır. Şüphelenilmesi durumunda bir takım genetik testlere tabi tutulabilirler. Hamilelik öncesi dönemde çocukların MWS’li olup olmayacağını anlamak için herhangi bir metod bulunmamaktadır ancak hamilelik döneminde bazı genetik testler yapılarak bebeğin geleceği hakkında bir takım bilgiler edinilebilir.

Mowat Wilson Sendromu Tedavisi

Mowat Wilson Sendromu tedavisi henüz tam olarak bilinmemektedir. Şu an uygulanan temel tedavi mekanizması hastada ortaya çıkan belirtilerin ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınmasına yöneliktir.Eşlik eden Hirschsprung hastalığının doğru prosedürler ile tedavi edilmesi tedavi açısından önem arz etmektedir.

MWS’de Beklenen Yaşam Süresi

Mowat Wilson Sendromu oldukça nadir görülen hastalıklardan bir tanesidir. Doğal olarak bu hastalık hakkında literatürdeki veriler azdır. Beklenen yaşam süresi hakkında vereceğimiz bilgiler tahminden ibarettir. Ancak kişide eşlik eden hastalıklar varsa ve hayati tehlike oluşturabilecek başka durumlar varsa prognoz olumsuz etkilenir.

mowat wilson sendromu tedavisi
MWS hastaları bir arada.

Yaşam beklentisi yaklaşık olarak 20-30 yıl arasındadır. Dünyadaki en yaşlı bilinen Mowat Wilson hastası 2007 itibariyle 30 yaşında olarak rapor edilmiştir ancak Uluslarası Mowat Wilson topluluğundan elde ettiğimiz verilere göre 5 Eylül 1957 doğumlu Paul’dur. Tahmin ediyoruz ki henüz rapor edilmemiş her yaştan bir çok MWS hastası bulunmaktadır.

Uluslararası Mowat Wilson Grupları

Uluslararası Mowat Wilson Vakfı başta olmak üzere kurulan destek grupları dünyanın diğer ucundaki diğer Mowat Wilson’lu çocuklar ve aileleriyle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Mowat Wilson Vakfı’na www.mowat-wilson.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca hastalığı ilk defa 1998 yılında tanımlayan Dr. David Mowat ve Dr. Meredith Wilson adlı bilim insanlarının Mowat Wilson Sendromu hakkındaki düşüncelerini içeren video aşağıdadır :

Sıkça Sorulan Sorular

Sizlerden mail veya telefon yoluyla gelen ve sıkça sorulan birkaç soruya buradan açıklık getirmek istiyorum.

Ailedeki Diğer Bireylerin MWS’li Çocukları Olur mu?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi MWS, sıklıkla yeni mutasyonlar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Yani diğer bireylerin MWS’li çocuklarının olma olasılığı çok düşüktür.

MWS’de uyku sorunları çok sık görülüyor mu?

MWS li bireylerin aileleri genellikle çocuklarının uyku problemleri yaşadıklarını bildirmişlerdir. Sabah erkenden uyanma ve gece uykusunun sıkça bölünmesi durumları yaşanabilmektedir. Hekiminizden yardım isteyerek uyku problemi varlığı tespit ettirebilir ve tedavi edilmesini isteyebilirsiniz. Tedavide terapiler ve hormon takviyeleri yardımcı olabilmektedir ancak tedavi için öncelikle uyku laboratuvarlarında çalışmalar yapılmalıdır.

Türkiye’de MWS li kaç hasta var?

Türkiye de MWS li kaç hasta olduğuna dair net bilgiler bulunmamaktadır. Ancak tıbbi literatürde 250 den fazla MWS vakası bildirilmiştir.


Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. MWS hakkında her şeyi bizimle paylaşabilirsiniz. Deneyimlerinizi, yaşadıklarınızı veya sorularınızı yorum bölümünden yazarak sizden sonraki MWS’li çocuğu olan anne babalara aktarabilirsiniz. Faydalı bulunan yorumlar öne çıkarılacaktır. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Kaynakça:

1. The University of Arizona - MWS Erişim Tarihi: 30.08.2017

2. Medline - MWS Erişim Tarihi: 30.08.2017

3. Rare Diseases - MWS Erişim Tarihi: 30.08.2017

(Bu yazı ilk defa 30 Ağustos 2017 tarihinde yazılmıştır. Ardından 20 Aralık 2021 tarihinde güncellenmiştir.)

Photo of author

Dr. Erhan Yavuz

2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatımı tamamladım. İlk görev yerim olan Erzurum'un Narman ilçesinde Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne atandığımda zorlu günler benim için başladı. Acil serviste doktor olarak çalışmak, canlara dokunmak güzeldi ancak kendimi tekrarlamaya başladığım hissi beni rahatsız ediyordu. Başarılı işler yapmanın ötesinde daha fazla kişiye ulaşmak ve kitlelere seslenmek gerektiğini düşünmüştüm hep. İşte tam da bu düşünceli zamanlarda atıldı temelleri Doktordan Haberler'in. Ben farklı farklı devlet hastanelerinde, sağlık kurumlarında gezerken bloğum dediğim bu siteden her geçen gün daha fazla kişiye hitap etmeye başladım. 2021'i bitirdiğimiz bu günlerde artık her gün binlere ve onbinlere ulaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Bıkmadan usanmadan ziyaretçilerimin sorduğu sorulara doktor kimliğimle cevap vermeye devam edeceğim. Yüzbinlere, milyonlara ulaşmak dileğiyle :)

“MWS : Mowat Wilson Sendromu” üzerine 17 yorum

 1. Hocam oğlum 15 yaşında 15 yıl sonra mowat wilson teşhisi konuldu diğer hastalara göre daha hafif etki etmiş gözlerinde irkilmesi oluyor az zeka geriliği var tavsiye ettiğiniz tedavi şekli varmı hocam teşekkürler

  Cevapla
  • Merhabalar Ümran Hanım, öncelikle geçmiş olsun.
   Mutlaka bulunduğunuz ilde üniversite hastanesi pediatri uzman hekimleri ile iletişim halinde olunuz. Takiplerinizi aksatmayınız.
   Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

   Cevapla
   • Hocam mardinde üniversite hastanesi yok cocuk nöroloji doktoruna götürüyorduk tavsiyenize uyup pediyatri uzmanina götürecez hocam

    Cevapla
  • Merhaba umran hanım yanliz degilsiniz benimde oğlum MWS lu çok sayida aile ile irtibat kuruyoruz bu yorumu tekrar okurmusunuz bilmiyorum ulasmak isterseniz. *****************(Güvenlik nedeniyle gizlenmiştir.)
   Adresinden ulaşabilirsiniz

   Cevapla
  • Merhabalar Ümran Hanım, öncelikle geçmiş olsun.
   Bizimle ve diğer MWS hastalarıyla pylaşmak istediğiniz şeyler olursa her zaman iletebilirsiniz.
   Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

   Cevapla
 2. Merhabalar bizim oğlumuz 5 yaşında ve bugun movat wilson sendromunu tanısı kondu bu hastalığın Seyri ile ilgili bilgi almak istiyoruz bu hastalık ile ilgili aileler ile bizde irtibat ta olmak isteriz yardımcı olabilir misiniz şimdiden çok teşekkür

  Cevapla
  • Nebiye Hanım, öncelikle geçmiş olsun.
   Sizinle iletişime geçmek isteyen hasta yakınları erhan.yavuz@saglik.gov.tr mail adresine ulaşırlarsa mail adresinizi paylaşabilirim.
   Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

   Cevapla
  • Merhaba nebiye hn nasilsiniz ? turkiyede bircok aile var hem buradakilerle hemde yurt disindaki grup veailelerle irtibatliyiz dunya uzerinde 470 civari kayit edilen cocuk var. *******************
   Adresinden irtibat kurabilirsiniz bilgi paylaşıminda buluna bilir diger ailelerlede görüsme imkanı bulabilirsiniz.
   (Adresiniz güvenlik gerekçeleri nedeniyle gizlenmiştir.)

   Cevapla
 3. Hocam merhaba benim kızım korpus callsium aganezisi hastası hacettepe hastanesi mvs sendromuna karar verdi ve turkiye deki 8 hastadan tek kız çocuğu olduğunu söylediler.

  Cevapla
 4. İki yaşında bir oğlum mowat wilson sendromu hastası fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine haftada iki gün götürüyoruz sağlık Bakanlığı güvencesi altında olmadığı için heyet %25 ten fazla rapor da vermiyor açıkcası ne yapacağımızı pek bilmiyorum gelişme kaydeden pratik uygulamaları paylaşırsanız sevinirim

  Cevapla
 5. teşekkürler erhan bey MWS ılgili sürekli araştırıyorum nairobi de bir bayan bu sendromu listelemeye başladı dünya üzerindeki mws lu yakını tanıdığı olanlar bu listeye kayıt olmaya başladılar şimdlik 355 kişiyiz türkiye de benim bulduğum 8 çocuk var 4 türkte yurt dışında var.

  Cevapla
   • merhaba erhan yavuz bey yazılanları okudum güzel şeyler paylaşmışsınızerhan bey ziya bey ve fatih beyle irtibat kurabilme imkanımız varmı bana ulaşabilirlerse sevinirim. izmirdeyim ve yanlız değiller 9 çocuk daha var türkiye de almanyada 4 türk çocuğu var irtibat kurun lütfen bir birimize destek olabiliriz

    Cevapla
    • Merhaba Serdar Bey.
     Mail yoluyla bildirim gönderdik. İletişime geçmek istemesi halinde bilgilerinizi paylaşacağız.
     Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

     Cevapla
 6. merhaba dr erhan bey ben izmir den yazıyorum mws hakkında nekadar tecrübeniz var elinizde bir örnek varmı bu arada benim 5 yaşında mws lu bir oğlum var doktor bulamıyoruz ülkemizde bağlantili oldugum 7 çocuk daha var 4 çocukta yurt dışındakı türk ailelerde dünya üzerinde ise 355 kişiyiy oğlum dünya listesinde 308. sırada fransa poonya sırbıstan ıtalya ıngiltere amerika gibi ülkelerde mws guruplarına uyeyim şu anda sgk ile irtibat halindeyiz mws sağlık bakanlıgına kabul ettirmeye çalışıyoruz

  Cevapla

Yorum yapın