TIMI Sınıflaması Nedir?

TIMI Sınıflaması Nedir?

TIMI Sınıflaması, Bu sınıflamaya göre:

TİMİ 0: Damar tam tıkalıdır, ileri doğru hiç akım yoktur.

TİMİ 1: Tıkalı kısmm distalinde damar lümeni zayıf ve yavaş olarak dolmaktadır

TİMİ 2: Tıkalı kısmm distalinde damar lümeni tamamen opasifiye olur, ancak akıı normale göre yavaştır.

TİMİ 3 .Tıkalı kısmm distalinde damar tam olarak ve normal akım hızmda dolma] tadır.

doktordanhaberler

Yorum yapın