RWS: Romano Ward Sendromu

Romano Ward Sendromu, kalbin elektriksel aktivitesinde bir takım bozuklukların görüldüğü otozomal dominant olarak kalıtılan ender hastalıklardan bir tanesidir. Bu yazımda … Okumaya Devam Et

Robert Sendromu

Robert Sendromu Nedir? Robert Sendromu, ekstremitede ve yüzde ortaya çıkan anomalilerle karakterize genetik bir hastalıktır. 150’den fazla sayıda vaka bildirilmiştir. … Okumaya Devam Et

Holt Oram Sendromu

holt oram sendromu nedenleri ve tedavisi

Holt Oram Sendromu Nedir? Holt Oram Sendromu, üst ekstremite kemiklerinde malformasyonlar, konjenital kalp malformasyonları ve kardiyak bozukluklar ile karakterize nadir … Okumaya Devam Et

Fraser Sendromu

Fraser Sendromu Nedir? Fraser Sendromu, doğum öncesi gelişim dönemini etkileyen ve oldukça ender görülen hastalıklardan bir tanesidir. İstatistiksel olarak her … Okumaya Devam Et

Lujan Fryns Sendromu

Lujan Fryns Sendromu Nedir? Lujan Fryns Sendromu, mental problemler ve davranış bozukluklarıyla seyreden ender hastalıklardan birisidir. Hemen hemen tüm vakalar … Okumaya Devam Et

Dressler Sendromu

dressler sendromu tedavisi

Dressler Sendromu Nedir? Dressler Sendromu, perikard adı verilen kalbi çevreleyen yapının iltihaplanması durumuna verilen isimdir. Tıp dünyasında post perikardiyotomi sendromu … Okumaya Devam Et

Coffin Lowry Sendromu

coffin lowry sendromu tedavisi

Coffin Lowry Sendromu Nedir? Coffin Lowry Sendromu, ciddi seviyelerde mental retardasyonun eşlik ettiği nadir görülen genetik hastalıklardan bir tanesidir. Vücudun … Okumaya Devam Et

Renpenning Sendromu

Renpenning Sendromu Nedir? Renpenning Sendromu, gelişimsel gecikme, orta düzeyde entellektüel bozukluk ve tipik fiziksel özellikler ile karakterize nadir görülen hastalıklardan … Okumaya Devam Et

Alström Sendromu

Alström Sendromu Nedir? Alström Sendromu, vücutta birçok sistemi etkileyen nadir görülen bir hastalıktır. Birçok hastada belirtiler erken çocukluk döneminde veya … Okumaya Devam Et