Cogan Sendromu

Cogan Sendromu Nedir?

Cogan Sendromu, ilk defa 1945 senesinde Cogan tarafından tanımlanmıştır. Non sifilitik interstisyel keratit ve odyovestibüler sistem tutulumuyla karakterizedir.

Cogan Sendromu ile ilişkili görsel.
Cogan Sendromu ile ilişkili görsel.

Genelde hastalıktan önce bir geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü vardır. Hastaların otolojik bulguları arasında bilateral ve unilateral sensörinöral işitme kaybı, tinnitus, şiddetli vertigo, bulantı kusma, ataksi, nistagmus görülebilmektedir. Oküler ve otolojik bulguların ortaya çıkış süreleri arasında 6 ay gibi bir zaman olabilir. Tipik formda göz bulgusu interstisyel keratittir. Ancak atipik formda sklerit, episklerit, papillödem görülebilir. Bu patolojilere bağlı olarak fotofobi, görme kaybı, lakrimasyon ve ağrı olur. Bu bulgular unilateral veya bilateral olabilmektedir.cogan-sendromu-nedir

Sistemik bulgular arasında aort yetmezliği, aortit, plörit, perikardiyal efüzyon, koroner arterit, miyokard infarktüsü ve gastrointestinal kanama sayılabilir.

Atipik Cogan hastalığında sistemik özellikler sistemik vaskulite bağlıdır. Bu vaskülit, poliarteritis nodosa, artrit, glomerulonefrit ve gastrointestinal problemlere yol açabilir.

Laboratuvar bulgularına baktığımızda sedimentasyonda yükselme, trombositoz, anemi ve lökositoz görülmektedir. Bazı hastalarda ise cryglobulinemi tespit edilmiştir.

Cogan Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Hastalığın tedavisinde en sık kullanılan ilaç steroidlerdir. İlerleyici vakalarda siklofosfamid, azotiyoprin,klorambasil kullanılabilir. Tedaviye ilk hastalarda başlanırsa düzelme sağlanacağı bildirilmiştir.

Yararlandığım Kaynaklar :


Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Kategoriler KBB

Yorum yapın