Osteoartrit Risk Faktörleri

­

Osteoartrit Risk Faktörleri Nelerdir?

Osteoartrit Risk Faktörleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Obesite
 • ­Genetik faktörler (tip II kol., alkaptonüri, epifiz. Disp. gibi kalıtılan hast.,eklem laksitesi, obesite…)
 • ­ Yaş
 • ­Travma
 • ­Uzun süreli statik yüklenme
 • ­Uzun süreli immobilizasyon (yük olmaması)
 • ­Tekrarlayıcı tipte kullanım
 • ­Bazı çalışma postürleri, titreşim
 • ­Anormal eklem mekaniği
 • ­Yetersiz kas gücü veya dayanıklılığı
 • ­Sigara
 • ­Osteoporoz

 

Yorum yapın