( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Koroner Anjiyografi Komplikasyonları Nedir?

Koroner Anjiyografi Komplikasyonları Nedir?

Koroner Anjiyografi Komplikasyonları, kalp kateterizasyonu yapılırken, ventrikülografi sırasında gözlenen ateş basması gibi minör yan etkilerden ölüme kadar değişebilen komplikasyonlar ile karşılaşmak mümkündür. Bununla birlikte günlük uygulamada komplikasyon ile karşılaşma oram %1’in altındadır Tam amaçlı işlemlerde komplikasyon genel olarak tedavi amaçlı iş­ lemlerden daha düşüktür. Başlıca karşılaşılabilecek komplikasyonlar vazovagal reaksiyon, anaflaksi, periferik damar zedelenmesi (psödo-anevrizma, rüptür), hematom, aritmi (sinüs bradikardisinden ventrikül aritmisine kadar), tamponad, kalp perforasyonu, nörolojik olaylar (geçici veya kahcı), miyokard ınfarktüsü, acil koroner by-pass ve ölüm olarak sıralanabilir. Tanısal amaçlı kateterizasyon sırasında ölüm yaklaşık %0.1 oranında görülmektedir. Mortalite ile ilişkili olabilecek faktörler çok küçük veya ileri yaş, NYHAIV fonksiyonel kapasite, sol ana koroner arter hastalığı, kombine koroner ve kapak hastalığı, bozuk sol ventrikül fonksiyonu, insüline bağımlı diyabet ve böbrek yetersizliği olarak özetlenebilir. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.

doktordanhaberler

Yorum yapın