Malign Hipertansiyon

0
2456

Malign Hipertansiyon Nedir?

Malign Hipertansiyon,çoğu hastada ölümle, sonuçlanabilecek önemli bir klinik durumdur. Diyastolik kan basıncı 140 mmHg’nın üstündeki hastalarda, hızla böbrek bozukluğu gelişebilir. Malign hipertansiyona geçiş mekanizması kesin olarak aydınlanamamıştır. Hipertansiyonlu hastalar çoğu kez semptomsuz ve stabil durumdayken, hızlı bir klinik kötüleşme ile ilerleyici üremi, serebrovasküler kanama veya kalp yetersizliği gelişir. Bazen antihipertansif ilaçların ani kesilmesi olayı başlatabilir. Semptomların şiddeti kan basıncının yükselişi ile paralellik gösterir.

malign-hipertansiyon

Malign Hipertansiyon’da Böbrek Tutulumu

Böbrek tutulumunun eklenmesi, renin yükselmesi ve anjiyotensin-aldosteron sisteminin dolaylı olarak uyarılmasına neden olabilir. Bütün hastalarda plazma renin ve aldosteron düzeyleri yüksek değildir. Böbrekte gelişen vasküler lezyonlar skleroderma, trombotik mikroanjiyopati veya allograft reaksiyonu gibi hastalıklarla benzer görünümdedir. İlk aşamada damar endotelinde hasar ve trombozun geliştiği düşünülmektedir. Daha sonra lümende daralma ortaya çıkmaktadır. Deneysel çalışmalarda endotel hasarının başlamasından hormonların sorumlu olduğu, özellikle anjiyotensin II düzeyinin çok yüksek bulunduğu gösterilmiştir.

Malign Hipertansiyon Fizyopatolojisi

Fizyopatolojik olarak, overregülasyon veya kan basıncının yükselmesi ile sonuçlanan aşırı arteriyoler yanıt sonunda serebral kan akımının azaldığı kabul edilir. Bu durum retinal arteriyoler spazm ile belirlenebilir.

malign-hipertansiyon-nedir

Diğer kuram, serebral kan akımı otoregülasyonunun bozulduğunu ve damarlarda daralma, lokal ödem, hemoraji ve infarktüsle sonuçlanan lezyonların geliştiğim ileri sürer. Hemodinamik olarak sistemik damar direnci artmış, kalp debisi azalmıştır. Diğer bir deyişle yüksek art yük söz konusudur.

Malign Hipertansiyon Klinik Bulguları

Klinik olarak şiddetli baş ağrısı, mental konfüzyon, bulantı, kusma, bulanık görme, fokal nörolojik bulgular, komaya kadar giden semptomlar gösteren ilerleyici merkez sinir sistemi bulguları, kalpte hipertrofi, sıklıkla sol ventriküler yetersizlik, pulmoner konjesyon ile giden kardiyak yetersizlik, kanama, eksuda, papillla ödemi gibi göz dibi bulguları, idrar sedimentinde hücresel elementler, kırmızı küre ve silindirler ile birlikte proteinürinin saptanması, kan damarlarının akut destrüksiyonu (mikroanjiyopatik hemolitik anemi) göze çarpan özelliklerdir.

Malign Hipertansiyon Tedavisi

Tedavide, bulunabilirse nedenin saptanması önem taşır. İlaç tedavisine geçmeden hasta monitorize edilir. Böbrek fonksiyonlan dikkate alınarak hızlı tedavi önerilir. Furosemide 40-80 mg ven yoluyla verilir. Düzeltilemeyen oligürik böbrek yetersizliği için peritoneal diyaliz, hatta son aşamada nefrektomi planlanabilir.

Yararlandığım Kaynaklar :


Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum kısmından yazabilirsiniz.Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Avatar
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimimi tamamladım. Şimdi Erzurum Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak görev almaktayım. Bana erhan.yavuz@saglik.gov.tr veya instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen tıbbi sorularınızı olabildiğince konu altlarındaki yorum bölümlerinden sormaya özen gösteriniz.

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here