Addüktor Strain

Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir.

Addüktör Strain : Kasık Adele Ağrısı

Kalça eklemi hem kinestetik hem de stabilizatör olarak görev üstlendiği için hali hazırda gereğinden fazla yüklenmelere maruz kalır ve bu da deformasyonlardan büyük miktarda etkilenen eklem bileşenlerine sahip olmasına sebebiyet verir.Baktığımız zaman kalça eklemini çok ve sürekli kullanmayı gerektiren aktivite yapan kişilerde veya ısınma ve soğuma prensiplerine riayet etmeyen sporcularda fazlasıyla görülmektedir.

adduktor strain nedir

Bacağımızı kalça eklemine yaklaştırma fonksiyonunu üstlenen ve uyluğun medial kısmında yerleşke gösteren adduktör kaslar:adduktor longus,adduktor magnus,adduktor brevis,gracilis,obturator eksternus ve pectineustur. Özellikle adduktor longus aktivite esnasında her an aktif durumdadır ve kasın ısınmasına fırsat vermeyen antremanları tercih eden veya ısınma süresi hakkında bilgi sahibi olmayan bireyler,kasa bir anda kasın tolere edemeyecegi kadar yük bindirirler.bu da ciddi bir tablo çizmektedir.ancak strain( yırtılma) sadece bu sebebpten kaynaklanmaz.kasın tolore edebileceğinden fazlaca yukle karşılaşmasının yanında,dışardan gelen bir kuvvet de straine zemin hazırlayabilir.

Özetle bu tarz aktivitelerde bulundusanız ve kasık ölgesinde ağrı ve hassasiyet mevcutsa bi hekime danışmak akıllıca olacaktır. Zira bunun yanında farklı belirtilerde ortaya çıkabilmektedir.Kasın fonksiyonel olarak limitasyonu,lokal ödem,kızarıklık,morarma bibi belirtiler de tablonun anlaşılması için ipucu niteliğindedir. Strainler üç ayrı gruplandırma içerdiğinden,bir hekim gözlemi şarttır.kasta tam bir rüptür varsa cerrahi müdahale elzemdir.Çünkü kasın görevini yerine getirmek için yerleştiği bölgeden ayrılması söz konusudur.

Adduktör kas yaralanmaları büyük ölçüde,iyi ısınma yapılmadan başlanılan atremanlarda,sert zemin ve uygun olmayan ekipman kullanımından kaynaklanmaktadır.Kişinin en tipik şikayeti sabahları kasık bölgesinde ağrı ve hassasiyettir.Ağrı genellikle adduktor kasın başlangıc noktasında lokalleşir ya da bacağın medialine doğru ilerleme gösterir.Kişi diz bir yolda orta hız ile ağrısız koşabilir ancak hızını arttıdığında ya da keskin dönüşler yaptığında  şiddetli bir ağrı hisseder ve  ağrı dolayısıyla kalça adduksiyonu yapamaz , normal eklem hareket açıklığı kısıtlanır.

Eğer henüz adduktör straini durumu ile karılaşmamışsanız uymanız gereken kurallar basittir.Ani şekilde hızlanıp yavaşlama ve yön değiştirilmesi gereken temas sporlarından önce ısınma periyodunu sonrasında ise soğuma periyodunu atlamamalısınız.spor salonlarında ve agırlıkla çalışılan antremanlarda tolare edebileceğinizden fazla mıktarda agırlıklar kaldırmaktan vazgeçmelisiniz.basamak basamak çıkarak kasta yeterli dueyde bir gelişim sağladıktan sonra doğru bir güçlendirme için çalışabilirsiniz.


 

Photo of author

Fzt. M. Esma Düz

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kategoriler FTR

Yorum yapın