Suvmax

Suvmax Nedir?

Suvmax, teriminin anlamına değinmeden suv yani standardize uptake value ifadesini kavramalıyız. Suv yani standartize alım değeri spect ve pet gibi ileri görüntüleme yöntemlerinde kullanılan tıbbi bir terimdir. Sıklıkla kanser hastalarının fdg tutulumu analizlerinde yardımcıdır. Hemen fdg tutulumu adlı yazıya buradan geçiş yapabilirsiniz.

Özel bir formülle hesaplanmaktadır. Formül şu şekildedir:

C (T) / [ enjeksiyon dozu (MBq) / hasta ağırlığı (kg) ]

Suvmax ise bu alım değerinin maximum haline verilen isimdir.

[Detaylandırılacak]


Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

“Suvmax” üzerine 7 yorum

 1. Sol mastektomi lojunda ve paktoral bçlgede kas yapılarda artmış 18F-FDG tutulumu izlenmektedir.(suvmaks 2,4) enflamatuar?
  Sol hemitoraksta sol 2.kot anterior yayı üzerinde izlenen ve en kalın yerinde yaklaşık 6 mm’e ulaşan plevra kalınlaşma alanında düşük düzeyde artmış 18F-FDG tutulumu izlenmektedir (suvmaks 2,3)

  Cevapla
 2. 66 yaşındaki babam için önce buronoskopi yapıldı çıkan sonuçta bening yazıyordu ancak Pet sonucu herseyi değiştirdi bu sonuca göre evresi hakkında bilgi sahibi olabilir miyiz
  inik Bilgi: Akciğerde kitle tanı amacıyla (C34) 18FDG-PET/CT çalışması uygulandı.
  YÖNTEM :
  PHILIPS GEMINI TF 16 Slice PET/CT
  Radyofarmasötik Flor-18 Florodeoksiglukoz CT parametreleri “Care dose” – 50 mAs
  Doz 7.35mCi Oral kontrast (-)
  Enjeksiyon zamanı 18:08 Yatak Pozisyon sayısı 11
  Tarama başlangıç zamanı 19: 12 Görüntüleme alanı Verteks -üst uyluk
  Tarama süresi 15dk Kan glukoz değeri 97mg/dl
  BULGULAR :
  Sağ üst-alt paratrakeal, subkarinal, bilateral hiler lenf nodlarında SUVmax: 4.8 malignite düzeyinde artmış 18F-FDG tutulumu izlendi.
  Sol alt paratrakeal lenf nodunda SUVmax: 2.7 artmış FDG tutulumu izlendi.
  Sağ akciğer üst lob posterior segmentte posterior segment bronşunun saran 30 x 27 mm boyutunda kitlede SUVmax: 14.7 malignite düzeyinde artmış 18F-FDG
  tutulumu izlendi.
  Sağ hiler bölgede 21 x 13 mm boyutunda kitlede SUVmax: 13.3 malignite düzeyinde artmış 18F-FDG tutulumu izlendi. (LAP?)
  Sol akciğer üst lop apikoposteriyor segmentte 13 mm boyutunda nodüler lezyonda SUVmax: 7.3 malignite düzeyinde artmış 18F-FDG tutulumu izlendi.
  Sol akciğer alt lob süperior segmentte atelekteziler eşlik ettiği konsolide alanda SUVmax: 4.1 artmış 18F-FDG tutulumu izlendi.
  Sol akciğer alt lobda bronşektazik alanlar izlendi.
  Her iki akciğerde amfizematöz alanlar izlendi.
  Karaciğer segment 2ve 6’da kistik lezyonlarda patolojik 18F-FDG tutulumu izlenmedi.
  Sakrum sağ yarısında BT bulgusu izlenmeyen odaksal alanda SUVmax: 3.5 artmış 18F-FDG tutulumu izlendi. ( takibi önerilir. )
  Serebral ve serebellar gri kortikal alanlarda beklenen düzey ve simetride, boyunda, toraksta ve mediastende, batında ve pelviste diğer alanlarda fizyolojik düzeyde
  18FDG dağılımı izlenmiş olup malignite ile uyumlu olabilecek nitelikte hipermetabolik odak gözlenmemiştir.
  YORUM :
  Sağ akciğerde malignite düzeyinde artmış FDG tutulumu izlenen kitle, mediastende malignite düzeyinde artmış FDG tutulumu izlenen lenf nodları,, sağ hiler bölgede
  malignite düzeyinde artmış FDG tutulumu izlenen kitle (LAP?), sol akciğerde malignite düzeyinde artmış FDG tutulumu izlenen parankimal nodül ile uyumlu F 18 FDG
  tüm vücut PET-BT çalışması

  Cevapla
 3. Meb Baş-Boyun Serebnumda sol parietal lobda ve serebellumda sağ da 8 mm boyutunda BT de taksiye değişikliği izlemeyen final artmış PEPTID tutumun odakları dikkati çekmiştir (SUVmax:2.9 metastaz? MRG bulgulariyla birlikte değerlendirmesi önerilir)Baş-Boyun bölgesinde diğer alanlarda patolojik tutumun saptanmamistir.

  Cevapla
 4. Çok ozur dılerım PET BT sonucunu yazmamışım..sağ akciğer üst lob anterior segmentte izlenen mılımetrık boyutlu parankımal nodulde patalojık fdg tutulumu izlenmemiştir.sağ akciğer alt lob posteriobazal segmentte izlenen santralinde kalsifik odak bulunan 15*13mm boyutlu nodulde ılımlı18f FDG tutulumu ızlenmıştırSuv max 2.95.Karaciğerde en buyugu 8mm çaplı bırkac adet hıpodens lezyon mevcuttur.prostat bezi sol posteriolateral kesımınde makrokalsifikasyon alanları ile Nonhomojen artmış 18f FDG tutulumu izlenmiştir suv max 4.29..ca 15-3 sonucu 87(norm deg.30)ca19-9 sonucu 35.norm deg 30.babamın sonucları bunlar.degerlendırırmısınız psa.3.95.norm deg 4.4

  Cevapla
 5. Babam 76 yasında 55 yıldır sıgara kullanıyor.gece ateşi ve öksuruk nedenı ıle dktra gıttık.bt yapıldı.akciğer alt lob posterior segmentte posterior plevraya oturmuş santralinde kalsifikasyon bulunan 13*9mm boyutunda bır nodul vardır.karacıger alt lob posterior segmentte 5*5mm hipodens lezyon vardır..sonucu degerlendırırmısınız.

  Cevapla
 6. karaciğer metaztazı olan kolon kanseri teşhisiyle 12 seans akıllı ilaçla kemoterapi gördüm pet istendi sonuçlarda aklıma takılan Sol femur proksimal diafizer kesiminde medullasında hafif artmış F-18 FDG tutulumu izlenmiştir (SUVmax: 2,0, önceki 2,1). oldu.diğer bölgelerde F-18 FDG tutulumu fizyolojik sınırlardadır yazmakta ayrıca *Karaciğerde tanımlanan metastatik lezyonlarda boyutsal ve metabolik regresyon mevcuttur ibaresi vardır.kalın bağırsakla ilgili herhangi bir şey yazmamakta durumum konusunda bilgilendirmenizi rica ederim

  Cevapla
  • BAŞ-BOYUN

   Baş boyun alanları normal görünümdedir ve fizyolojik sınırlarda metabolik aktivite izlenmektedir. BT? de beynin görüntülenen alanları normal olarak izlenmiştir. Baş boyun bölgesinde patolojik boyutta veya aktivitede lenf nodu saptanmamıştır.

   TORAKS

   Ön mediasten sol kesiminde 5.5×4.8 cm kitle /LAM pakesinde patolojik FDG tutulumu izlenmiştir (SUVmax:11.8).

   Prevasküler ve sağ hiler/interlober büyüğü 2.9 cm lenf nodlarında patolojik FDG tutulumu izlenmiştir (SUVmax:10.2).

   Her iki akciğerde büyüğü 1.0 cm nodüllerde artmış FDG tutulumu izlenmiştir (SUVmax:3.7).

   Sol akciğer laterobazalde plevral kalınlaşma izlenmiştir.

   Mediastinal ana vasküler yapılar normaldir.

   ABDOMEN ve PELVİS

   Dalak, sürrenal bezler, pankreas normal boyut ve metabolik aktivite göstermektedir, yer kaplayıcı veya hipermetabolik lezyon saptanmamıştır. Batında serbest ya da lokule sıvı saptanmamıştır.

   KAS- İSKELET

   Vertebral kolonda dejeneratif patolojiler izlenmiştir. Kemik yapılar, yumuşak dokular ve eklemler normal sınırdadır ve fizyolojik sınırlarda metabolik aktivite göstermektedir.

   SONUÇ:

   09.11.2017 tarihli PET/BT tetkiki ile karşılaştırıldığında;

   Ön mediastende LAM pakesi / kitle lezyonunda metabolik progresyon,

   Annem akciğer ca son çekilen pet sonucu bilgi alabilirmiyim sizden şimdiden çok teşekkürler

   Cevapla

Yorum yapın