İmmatür Tıp Dilinde Nedir?

İmmatür Nedir?

İmmatür, olgunlaşmamış anlamında kullanılmaktadır. Tıp dilinde çokça kullanılan kelimelerdendir. Zamanında olgunlaşan durumlarda matür terimi kullanılır. Zamanında olmayan erken veya geç olgunlaşan durumlar ise farklı şekillerde adlandırılır. Alttaki resmi inceleyiniz.

Schematic of the key stages of oocyte maturation Upper panel proliferative primordial
Resimde oositlerin matürasyonunun nasıl olduğunu görüyorsunuz.

Tüm bu olgunlaşma sürecine matürasyon adı verilir. Matürasyon işlemi hiç gerçekleşmezse immatürasyon olarak isimlendirilir. Bu terim hakkında aklınıza takılanları alt taraftaki yorumlara yazınız. Cevaplayacağım.

Yorum yapın