Triküspit Darlığı

Triküspit Darlığı Nedir?

Triküspit darlığı nadiren doğumsal kökenlidir. Genelde olguların büyük çoğunlu­ğunu romatizmal gruptaki hastalar oluşturur. Sağ atriyal boşalmayı engelleyen nedenler arasında sağ atriyal tümörler, konjenital triküspid atrezisi, karsinoid sendrom da bulunabilir. Bunların dışında sağ ventrikül iç doluşunu engelleyen ekstrakardiyak tümörler, sağ ventrikül tümörleri, Behçet sendromunda oluşan sağ ventrikül trombüsü, endomiyokardiyal fibrozis, pacemaker lead’i, endokardit vejetasyonları hastalığı taklit edebilir.

Triküspit Kapaklar ve hastalıklarıyla ilgili görsel.
                                                           Triküspit Kapaklar ve hastalıklarıyla ilgili görsel.

Romatizmal tutulumda kapakta daha çok yetersizlik veya darlık ve yetersizlik kombinasyonu görülür. İzole TD seyrektir. TD mitral kapak hastalığına eşlik eder. Otopsi serilerinde, romatizmal kalp hastalığı olanların %15’inde saptanmakla birlikte, hemodinamik olarak önemli TD yalnızca %3-5 hastada gelişir.

Triküspit Darlığı’ne Patofizyolojik Yaklaşım

Triküspid kapağın normal alanı 7 cm2’dir. Kapak alanı 1,5 cm2’nin altına düştüğünde sağ ventrikül doluşu bozulur. Sağ atriyal basınç yükselir ve kalp debisi düşer. Atriyal fibrilasyon gelişirse, sağ atriyal basınç daha da yükselir. Sinüs ritminde olan hastalarda, venöz trasede dev a dalgaları izlenir.

Triküspit Darlığı Semptomları

Azalmış kalp debisine bağlı halsizlik, sistemik venöz basınç yüksekliğine bağlı ayak ve karında ödem, hepatomegaliye bağlı sağ üst kadran hassasiyeti gibi yakınmalar ve nefes darlığı temel semptomları oluşturur. Eşlik eden başka kapak lezyonu varsa ona bağlı semptomlar da görülebilir.

Laboratuvar Bulguları

Elektrokardiyografi

Sinüs ritmindeki hastalarda sağ atriyal büyüme en önemli bulgudur. P dalgası amplitüdü D2 ve V1’de 2,5 mm ’yi geçer.

Radyoloji

Anlamlı pulmoner arteriyel genişleme ve pulmoner hipertansiyona bağlı değişiklikler olmadan sağ atriyumun büyümesi TD için karakteristiktir. Kalpte belirgin büyüme, sağ atriyal büyümenin belirtisi olabilir. Sağ kalp kenan belirginleşir. Vena kava superior ve azigos venler dilatedir. Pulmoner arterler normal görülür.

Ekokardiyografi

Bulgular M D’de olduğu gibidir. EKO ile kapak yapısı saptanabilir, iki boyutlu ekokardiyografi ile kapakçıkların diyastolik ‘doming’i, kalınlaşması ve hareket kısıtlılığı ile genişlemiş sağ atriyum saptanabilir. Dikkat gerektiren nokta triküspid EF eğiminin ölçümüdür. EF eğim hızının azalması TD dışında, sağ ventrikül kompliyansında azalma, pulmoner yetersizlik ve sağ ventrikül hipertrofisinde de olur.

Anjiyografi

Otuz derece sağ anteriyor oblik pozisyonda, sağ atnyum içme verilen opak madde triküspid kapak darlığı hakkında bilgi verir. Ayrıca, sağ atriyum ve sağ ventrikül arasındaki diyastolik basmç gradiyenti darlığın derecesini ortaya koyar.

Triküspit Yetmezliği Tedavisi

Semptomların henüz ortaya çıkmadığı dönemde, infektif endokardıt proflaksisi unutulmamalıdır. Tıbbi tedavi konjestif kalp yetersizliği tedavisinin genel kuralları içinde yapılır. Tuz kısıtlaması ve diüretik tedavi semptomları azaltır. TD’li birçok hastada genellikle cerrahi tedavi gerektiren ek bir kapak hastalığı vardır. Ortalama dıyastolik basınç gradiyenti 5 mmHg’nin üstünde ve triküspid kapak alanı 2 cm2’nin altında olan semptomlu hastalarda cerrahi tedavi seçilir. Kalsifıkasyonsuz olgular komissürotomi, diğer olgular kapak replasmanına adaydır. Protez triküspit kapağın tromboze olma riskinin yüksek olması nedeniyle biyoprotezler mekanik protezlere tercih edilir.

Yararlandığım Kaynaklar :


Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum bölümünden yazabilirsiniz.Cevap vermekten mutluluk duyacağız.

Yorum yapın