Odontojenik Keratokist

Odontojenik Keratokist Nedir?

Odontojenik Keratokist, agresif olma potansiyeli nedeniyle diğer odontojenik kistlerden ayrımı önemlidir. OKK’ler herhangi bir yaşta görülebilir, ancak sıklıkla 10 ve 40 yaşlar arasındaki hastalarda tanı alırlar.

odontojenik keratokist
odontojenik keratokist ile ilişkili görsel.

Kistin Radyolojisi

En sık, olarak erkeklerde posterior mandibulada oluşurlar. Radyografik olarak, OKK’ler iyi sınırlı uniloküler ya da multiloküler translüsent görünümdedir.

Kistin Histolojisi

Histolojik olarak, kist örtüsü yüzeyi girintili-çıkıntılı görünümde ve bazal hücre tabakası belirgin olan ince bir parakeratinize ya da ortokeratinize stratifiye skuamöz epitel tabakasından meydana gelir.

Kistin Tedavisi

Yetersiz çıkarılmış lezyonlarda yineleme oranlan %60’a ulaşabildiğinden, tedavi lezyonun agresif ve tam olarak çıkarılmasını gerektirir. Multiple OKK’ler oluşabilir; bu hastalar, nevoid bazal hücreli karsinom sendromu (Gorlin sendromu) yönünden değerlendirilmelidir.

Gorlin Sendromu adlı yazıyı okumak için tıklayınız.


Merak ettiğiniz noktaları yorum kısmına yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Yorum yapın