Gross Nedir?

Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. ✔️ İçerik Politikası

Gross Nedir?

Gross, büyük, kaba, görünür anlamına gelmekle beraber tıpta sıkça kullanılan bir terim olduğu bilinmektedir.   
doktordanhaberler

Photo of author

Dr. Erhan Yavuz

2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatımı tamamladım. İlk görev yerim olan Erzurum'un Narman ilçesinde Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne atandığımda zorlu günler benim için başladı. Acil serviste doktor olarak çalışmak, canlara dokunmak güzeldi ancak kendimi tekrarlamaya başladığım hissi beni rahatsız ediyordu. Başarılı işler yapmanın ötesinde daha fazla kişiye ulaşmak ve kitlelere seslenmek gerektiğini düşünmüştüm hep. İşte tam da bu düşünceli zamanlarda atıldı temelleri Doktordan Haberler'in. Ben farklı farklı devlet hastanelerinde, sağlık kurumlarında gezerken bloğum dediğim bu siteden her geçen gün daha fazla kişiye hitap etmeye başladım. 2021'i bitirdiğimiz bu günlerde artık her gün binlere ve onbinlere ulaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Bıkmadan usanmadan ziyaretçilerimin sorduğu sorulara doktor kimliğimle cevap vermeye devam edeceğim. Yüzbinlere, milyonlara ulaşmak dileğiyle :)

“Gross Nedir?” üzerine 3 yorum

 1. ONTRASTLI DİNAMİK ÜST ABDOMEN MRG KLİNİK: BULGULAR: Karaciğer sağ lob vertikal uzunluğu yaklaşık 17,5 cm olup artmıştır. Parankimde hafif steatoz izlenmektedir. Karaciğerde segment 6 düzeyinde kapsül komşuluğunda lokalize T1A serilerde net seçilemeyen, T2A serilerde hafif heterojen hiperintens izlenen intraparankimal lezyon görülmektedir. Lezyonun yaklaşık boyutları 3,8×3,7×4 cm (ApxTRxKK) ölçülmüştür. Lezyonun santralinde hipervasküleriteye ait olduğu düşünülen körvilineer sinyal kayıpları dikkati çekmektedir. Diffuzyon ağırlıklı serilerde lezyon hiperintens özellikte izlenmektedir. ADC haritasında izo-yer yer hafif hipointens karakterdedir. Postkontrast dinamik serilerde lezyon erken arteriyel fazda hızlıca yoğun kontrast tutulumu göstermiştir. Kontrastını yavaşca bırakarak geç venöz fazda parankim ile izointens hale geçmiştir. Karaciğer spesifik ajan ile yapılmış incelemede hepatobilier safhada lezyon düzeyinde karaciğere göre hiperintens görünüm izlenmektedir. Tanımlanan bulgu nedeniyle ayırıcı tanıda akla FNH gelmiştir. Doku tanısı düşünülmez ise lezyonun 3 ayı geçmeyen kontrolü ve gerekli görülürse takibi önerilir. Geç venöz fazda izointens hale geçmesi nedeni ile daha düşük olasılıkla atipik hemanjiyom (flash filling) da ayırıcı tanıda yer alır. Tanımlanan lezyonun hemen anterolateral komşuluğunda yine subkapsüler mesafede yaklaşık 7 mm çapta benzer sinyal özelliklerinde bir diğer lezyon daha vardır. Kontrastlanma özellikleride benzer olmakla birlikte karaciğer spesifik ajanın geç dönem görüntülerinde lezyon net seçilememektedir. Safra kesesi muhtemelen postprandial natürde semikontraktedir. Bu nedenle net değerlendirilmemiştir. Ancak intra ve ekstrahepatik safra kanallarında dilatasyon bulgusu saptanmamıştır. Dalak büyüklüğü normal, parankimi homojen intensitedir. Pankreas parankim intensitesi homojen olup belirgin kitle lezyonu görülmedi. Her iki böbrek normal konum ve boyuttadır. Her iki böbrek parankiminde 5 mm’in altında olmak üzere birkaç kist seçilmektedir. Her iki sürrenal gland boyut ve intensitesi normal olarak değerlendirildi. NOT: Hastanın 6 Ağustos 2019 tarihinde dinamik üst abdomen BT tetkikinde sol lob lateral segmentte tariflenmiş erken arteriyel fazda izlenen kontrastlanma MRG tetkikinde izlenmemiştir. Tanımlanan asimetrik arteriyel kontrastlanma alanlarının geç venöz fazda kaybolmuş olması nedeni ile öncelikli olarak alternan postkontrast intensite değişikliklerine ait olarak yorumlanmıştır.

  Cevapla
 2. RİFAZİK TÜM ABDOMEN BT İNCELEMESİ Karaciğer kraniokaudal uzunluğu normaldir. Kontrastsız kesitlerde karaciğerde herhangi bir lezyon görülememitşir. Erken arteriyel fazda karaciğer sağ lob posterior süperior segment düzeyinde vasküler yapı distaline uyan lokalizasyonda subkortikal alana kadar uzanan ve yoğun homojen yapıda kontrastlanma gösteren 46×42 mm boyutunda hiperdens nodüler lezyon izlenmektedir. Venöz fazda hastadaki kontrastlanma miktarında belirgin bir artış dikkati çekmemiştir. Geç alınan grafilerde ise karaciğer ile tamamen izodens hale gelmiştir. Yinee benzer şekilde bu lezyonun sağ lateral komşuluğunda anterior süperiora uyan lokalizasyonda subkapsüler yerleşimli ikinci bir 9×7 mm boyutunda benzer özellikle yine erken arteriyel fazda belirgin homojen otarzda kontrastlanan, venöz fazda karaciğerle hemen hemen izodens hale gelen, venöz fazda ise tamamen karaciğer ile izodens olarak izlenen lezyon izlenmektedir. Karaciğer sol lob lateral segmentte ise erken arteriyel fazda yaklaşık olarak 36×28 mm boyutundaki bir alanda heterojen hiperdens kontrastlanma dikkati çekmiştir. Portal fazda lezyon tamamen karaciğer ile izodens hale gelmiştir. Geç alınan grafilerde ise lezyonun yinee karaciğer ile izodens hale geldiği görülmektedir. Özellikle karaciğer sağ lobda tarif edilen lezyonlar atipik hemanjiom ile uyumlu olabilir. Ancak kesin tanı için hastanın MR ile birlikte tekrar değerlendirilmesi uygundur. İntrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmedi. Safra kesesi boyutları ve duvar kalınlığı normaldir. Koledok çapı normaldir Dalak boyutları normal, parankimi homojendir. Pankreas boyutları normal, parankimi homojendir. Sol sürrenal medial bacağı normalden kalın ve nodüler görünümdedir. Sağ adrenal bezin boyutları normaldir. Her iki böbrek boyutu normal olup eş zamanlı vizüalizedir. Bilateral parankim kalınlıkları normaldir. Pelvikaliksiyel yapıları normaldir. Her iki böbrek fonksiyonedir. Aortokaval pencerede iki adet biri yaklaşık 9×5 mm boyutunda ölçülmüş olan lenf nodu izlenmektedir. Sağ böbrek anteriora doğru rotasyone görünümdedir. Hastanın sağda çift renal arteri mevcuttur. Distalden çıkan renal arter kalibrasyonu incedir. Sağda diafragmatik plevral yüzeyde kalsifikasyon alanı dikkati çekmiştir. Mesane duvarı düzgün, duvar kalınlığı normaldir. Her iki üreterin kalibrasyonu normaldir. Prostat boyutları normaldir. Bilateral seminal veziküller doğal görünümdedir. İnceleme alanındaki abdominal aorta ve ana vasküler yapılar normaldir. Kesit dahilinde patolojik boyut ve görünümde lenf nodu izlenmemiştir. İntraabdominal serbest ya da sınırlı sıvı kolleksiyonu izlenmemiştir. Kesit dahilindeki kemik yapılarda gross patoloji yoktur.
  sonuç nedir

  Cevapla
 3. Merhaba hocam 34 yaşındayim.sağ Bacağım ve sağ testisim 1 haftadan fazladir ağrıyor.bundan 4 ay öncede yine bu sikayetlerim vardı ve doktora gittim BT çektirdim kan testi yaptırdım idrar tahlili yaptırdım fakat her şey normal çıktı.şimdi yine ağrılarım başladı bu sefer belim de ağrıyor.acaba bel fitigimi var bilemiyorum.yardimci olursaniz sevinirim Teşekkürler

  Cevapla

Yorum yapın