( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Bronşektazi Nedir ?

Bronşektazi,Çapı 2 mm’den büyük proksimal bronşların duvarlarındaki kas ve elastik komponentlerin destrüksiyonu sonucu anormal dilatasyonudur.

Bu dilatasyon sıklıkla bol miktarda kötü kokulu balgam ve sıklıkla bakteriyel
enfeksiyon ile birliktedir.

Laennec 1819’da “De l’Auscultation Mediate ou Traite du Diagnostic des Maladies des Poumons et du Coeur” kitabında,pürülan balgam ve bronş dilatasyonu olarak tanımlamış Bronşektazi’yi.

Bronşektazi'li Akciğer Görünümü
                                                            Bronşektazi’li Akciğer Görünümü

Bronşektazi’nin en sık nedeni yaygın ve sık tekrarlayan nekrotizan enfeksiyonlardır ve iki taraflıdırlar.

En Sık Sol Alt Lob’da Görülür

Sol alt lobda görünmesinin sebepleri şöyle sıralanabilir :

 • Sağ ana bronşun trakeanın devamı niteliğinde
  olması nedeniyle daha iyi drene olması
 • Solda pulmoner arter basısı
 • Sol ana bronşun sağa göre daha dar olması

Psödobronşektazi :Bazen pulmoner enfeksiyon veya atelektaziler sırasında komşu bronşlarda haftalar süren genişlemeler olabilir.Sorunun düzelmesinden bir süre sonra geriye dönen bu genişlemelere psödobronşektazi denilir.

Bronşektazi Sebepleri Nelerdir ?

 • Enfeksiyonlar
 • Konjenital nedenler
 • İmmün yetersizlikler
 • Havayolu obstrüksiyonu
 • Bağ dokusu hastalıkları
 • Konjenital yapısal defektler
 • Toksik inhalasyon
 • Diğer (İnflamatuar barsak hastalığı, transplantasyon vs)

Tanı Nasıl Konur ?

Tanı için hasta anamnezlerinde kronik öksürük, balgam, pnömoni,hemoptizi şikayetleri kaydedilmeli ve fizik muayenede yaygın raller, ronküsler, ekspiryumda uzama, siyanoz,
çomak parmak gözlenmelidir.Radyolojide tanıda önemlidir.

Bronşektazi Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Genel önlemler :çocuklarda aşılama, altta yatan hastalığın tedavisi

Enfeksiyonların önlenmesi : İnfluenza aşısı,Pnömokok aşısı

Sekresyonların atılması:Postural drenaj ve göğüs fizyoterapisi,Nebulize hipertonik NaCl,Mukolitikler

Hava yolu obstrükiyonunun giderilmesi :Bronş hiperreaktivitesi varsa inhlaer
kortikosteroid tedavisi

Ve cerrahi tedavide seçenekler arasındadır.

Yazımı hazırlarken Yrd.Doç.Dr.Serap Argun Barış hocamın notundan ve şu kaynaktan yararlandım.


Yazı hakkında konuşmak için yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz.Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Yorum yapın