( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Üveit Nedir ?

Üveit,göz küresinin bolca damarsal yapıları ve pigmentlerinin bulunduğu üvea tabakasının,çeşitli etkenlere maruz kalması sonucu oluşan iltihabıdır.

Genel olarak kan aköz bariyerinde bozulma,kan retina bariyerinde bozulma neticesinde oluşur.

Bu hastalığı anatomik,klinik ve etyolojik olarak 3 şekilde sınıflandırıyoruz.

Anatomik Sınıflandırma şu şekildedir :  

  1. Anterior %52,5
  2. İntermediate %6,7
  3. Posterior %12,7
  4. Panüveit %28,1

Anterior Üveit Olduğumu Nasıl Anlarım ?

Hastalarda ağrı,ışığa aşırı duyarlılık,görme azalması,kızarıklık ve lakrimasyon bulguları görülmektedir.Ayrıca,

Silier kanlanma,Keratik presipitat,İris nodülleri (Koeppe, Busacca),Ön kamarada hücre (Tyndall fenomeni),Ön kamarada bulanıklık (Flare),Miyozis,Posterior sineşi görülür.

Tyndall Fenomeni
                                                                         Tyndall Fenomeni
Anterior-Üveit'ten granülomatoze olmuş alanlar
                                           Anterior-Uveit’ten granülomatoze olmuş alanlar

İntermediate Üveit Nasıl Bir Hastalık ?

Yine anteriora benzer semptomları vardır.Anterior’dan farklı olarak sistemik hastalıklara eşlik eder.Bu sistemik hastalıklar :

  • Multipl skleroz
  • Sarkoidoz
  • Lyme hastalığı

Posterior Uveit’te yine benzer semptomları içerir.

Üveit Tedavisi Süreci Nasıl İşlemektedir ?

Tedavide öncelikle görme azalmasının önüne geçilmek istenmektedir.Bunun için muayene sonucuna göre değişen ilaç ve damlalar kullanılmaktadır.

Önden arkaya doğru hastalığın tedavisi zorlaşmaktadır.Derinlere indikçe hastalık kompleksleşmekte ve yayılım oranları artmaktadır.

Hastalar kısa aralıklarla takip edilmelidir.Tedavinin en önemli basamağı düzenli takiptir.

Yararlandığım Kaynaklar :


Eklemek istediklerinizi veya merak ettiklerinizi alttaki yorum bölümünden sorabilirsiniz.Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

“Üveit Nedir ?” üzerine bir yorum

Yorum yapın