Triple X Sendromu

Triple X Sendromu Nedir?

Triple X Sendromu, 1959’da Jacobs ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. 47, XXX karyotipi gösterirler. İnsidansı yaklaşık olarak 0.8/1000 dir. Fenotipik olarak dişidirler şu belirti ve bulgular görülür :

  • az gelişmiş meme yapısı
  • erkek tipi kıllanma
  • primer veya sekonder amenore
  • premature menapoz ve sterilite
  • mental problemler
  • şizofreni

Ortalama maternal yaş 32.8,paternal yaş 36.5 dir


Merak ettiklerinizi yorum ksımına yazabilirsiniz.

Yorum yapın