Takayasu Arteriti

Takayasu Arteriti Nedir?

Takayasu Arteriti, genelde aort ve dallarını tutmaya eğilimli olan orta ve büyük çaplı arterlerin iltihabi ve stenotik bir hastalığına verilen isimdir.Diğer adı Aortik Ark Hastalığı’dır.

takayasu-arteriti

Yaygınlık

Takayasu,Temporal Arteritten daha az görülen nadir bir hastalıktır. En fazla adelösan kızlarda ve genç kadınlarda yaygındır. Doğuda daha yaygın görülmesine karşın ırk ve coğrafya ile sınırlandırılmamalıdır.

Patofizyoloji

Bu hastalık aort ve dallarına yüksek eğilim göstermektedir. Bazı durumlarda pulmoner arterde etkilenebilmektedir. İltihabi mononükleer hücre infiltratları ve zaman zaman dev hücrelerle birliktelik gösteren bir panarterittir.

takayasu-arteriti-nedir

Çeşitli organlardaki patolojik değişiklikleri, ilgili bölgedeki kan akımında azalma yansıtmaktadır.

Klinik ve Laboratuvar Bulguları

Halsizlik, ateş, gece terlemesi, artralji, anoreksi,kilo kaybı gibi belirtiler görülebilmektedir. Etkilenen damarlarda özellikle subclavian arterde nabız alınmamaktadır.

Klinik seyir sıradan olabileceği gibi fulminanda olabilir. Karakteristik laboratuvar bulguları arasında yükselmiş ESR,hafif anemi, yükselmiş immunoglobulin düzeyleri gösterilebilir.

Tanı

Takayasu Arteriti tanısı için  azalmış veya alınmayan nabzı olan kan basınçlarında ayrıklık, arteryel üfürümü olan genç kadında kuvvetle şüphelenilmelidir.

Örnek anjiyografi görseli
                                                                      Örnek anjiyografi görseli

Tanı anjiyografideki karakteristik motiflerle konur. Tam aortik anjiyografi böbrek için kontrendikasyonu yoksa arteryel hastalığın dağılımını ve şiddetini saptamak için yapılmalıdır.

Tedavi

Hastalığın seyri değişken olmakla beraber kendiğinden gerilemeler ve ilerlemeler gösterebilir. Glukokortikoid tedavisinin semptomları hafiflettiği bilinmektedir. Glukokortikoid kullanamayan bireylerde metotreksat tarzı alternatif ilaçlara yönelinmelidir.

Yararlandığım Kaynaklar :


Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi yazı altındaki yorum kısmından yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Yorum yapın