( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Rinne Testi Nedir?

Rinne Testi Nedir?

Rinne Testi, ‘nde bir kulağın hava yolu ile kemik yolu arasındaki iletim süresi karşılaştırılır. Diapozon titreştirildikten sonra sapı mastoid kemik üzerine konulur. Hasta ses bittiği zaman haber verir ve diapozonun uçları aurikulanın önğne getirilir. Hastanın duymaya devam edip etmediği, duyuyorsa süresi kaydedilir. Kemik yolu ile işitme bittiği zaman hava yolu ile işitme devam ediyorsa hava yolu ile işitmenin daha fazla sürdüğü saptanır. Eğer aurikula önğne getirildiğinde hasta sesi duymuyorsa kemik iletimi hava iletiminden büyük denir. Kemik yolu ile iletim bittiğinde hava yolunile iletim devam ediyorsa Rİnne pozitif, etmiyorsa rinne negatif şeklinde ifade edilir. Normal kulaklarda hava yolu ile iletim kemik yolu ile iletimden daha fazladır. Yani Rinne pozitiftir. İletim tipi işitme kaybı olan bir kulakta kemik yolu ile iletim daha fazladır yani rinne negatiftir. Sensörinöral işitme kayıplarında ise hem kemik hem hava iletimi azaldığı için Rİnne pozitiftir. Ancak bu patolojik Rinne pozitif şeklinde ifade edilir. Eğer bir kulakta total veya şiddetli sensörinöral işitme kaybı varsa Rinne negatif olur. Bunun sebebi kemik yolu ile olan iletimin diğer kulak tarafından algılanmasına rağmen hava iletiminde bunun görülmemesidir. Bu da patolojik Rinne negatif şeklinde ifade edilir. TIP’ta sıkça kullanılan testlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın