RAI Evrelemesi Nedir?

RAI Evrelemesi Nedir?

RAI Evrelemesi, kronik lenfositik lösemide kullanılan bir evreleme sistemidir.Detaylar aşağıdadır.

EVRE 0 Lenfositoz (15.000/mm³)
EVRE 1 Lenfositoz + LAP
EVRE 2 Lenfositoz + SM + HM
EVRE 3 Lenfositoz + Anemi

( Hb< 10 gr/dl)

EVRE 4 Lenfositoz + Trombositopeni

(< 100.000/mm³)

doktordanhaberler

Yorum yapın