( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Pulmoner Sekestrasyon Nedir?

Pulmoner Sekestrasyon Nedir?

Pulmoner Sekestrasyon, Afonksiyonel akciğer dokusudur. › Kan desteğini sistemik dolaşımdan alır. › Bronşial sistemle ilişkisi yoktur.

 Klinik: › Tekrarlayan pnömoniler › Genellikle alt lob posterobazale yerleşir.

doktordanhaberler

Yorum yapın