( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Pnömatosel Nedir?

Pnömatosel Nedir?

Pnömatosel, akciğerin kistik hava boşluğudur. › Check-valve mekanizması ile oluşur. › Süreç içerisinde büyür (1 kaç hafta). › Sonuçta kendiliğinden rezorbe olur.

En sık çocuklarda, ›enfeksiyonlara bağlı olur. › En sık stafikokal pnömoni.

 

doktordanhaberler

Yorum yapın