( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Ototopagnozi Nedir?

Ototopagnozi Nedir?

Ototopagnozi,duyu organlarının işlevlerinde herhangi bir bozukluk olmamasına karşın kişilerin vücutlarını veya uzuvlarını yönlendirememesiyle giden bir bozukluktur.

Arka talamik çekirdeklerin lezyonları neticesinde görülebilmektedir.

Bir Agnozi çesididir.

Genellikle beyin hasarı ve nörolojik hasarlardan sonra meydana gelir.

Yorum yapın