Nonspesifik Nodül Nedir?

Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. ✔️ İçerik Politikası

Nonspesifik Nodül, tıpta sıkça karşımıza çıkan rapor cümlelerinden bir tanesidir. Bir hastalığınız için hastaneye gittiniz ve hekiminiz sizi muayene ettikten sonra BT veya MR gibi görüntüleme tetkikleri istedi. Filmleri çektirdiniz ve sonuç almaya gittiniz. Sonuçları aldınız ancak bir sorun var. Aldığınız sonuç kağıdında nonspesifik nodül ile devam eden bir ifade yazıyor ve ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. İşte bu noktada yazımızın sizi aydınlatacağını düşünüyorum.

nonspesifik nodül ne demek tıp
Nonspesifik nodüller vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir.

Nonspesifik nodüller genellikle akciğerle ilgili yapılan tetkiklerde ortaya çıktığı gibi vücudun herhangi bir yerinde de nonspesifik özellikle nödüller görülebilir. Nodül, vücutta yer alan dokuların normalden fazla çoğalarak oluşturduğu yapılara verilen isimdir. Nodül kelimesi geçince çoğu zaman insanların aklına kötü huylu hastalıklar gelmektedir. Oysa nodül hem iyi huyla hem kötü huylu hastalıklarla ilişkili olabilmektedir.

Nonspesifik nodül ise belirli bir duruma özgün olmayan doku büyümesi olarak çevrilebilir. Vücutta veya herhangi bir organda tek başına nonspesifik nodül görülmesi muayene bulgularıyla beraber değerlendirildiğinde bir anlam ifade edebilir. Eğer sizlerde raporunuzda yazan nonspesifik ifadesinin tam olarak ne anlama geldiğini merak ediyorsanız alt tarafta yer alan yorum kısmına raporunuzda yazan ifadenin tamamını hızlıca yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Photo of author

Dr. Erhan Yavuz

2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatımı tamamladım. İlk görev yerim olan Erzurum'un Narman ilçesinde Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne atandığımda zorlu günler benim için başladı. Acil serviste doktor olarak çalışmak, canlara dokunmak güzeldi ancak kendimi tekrarlamaya başladığım hissi beni rahatsız ediyordu. Başarılı işler yapmanın ötesinde daha fazla kişiye ulaşmak ve kitlelere seslenmek gerektiğini düşünmüştüm hep. İşte tam da bu düşünceli zamanlarda atıldı temelleri Doktordan Haberler'in. Ben farklı farklı devlet hastanelerinde, sağlık kurumlarında gezerken bloğum dediğim bu siteden her geçen gün daha fazla kişiye hitap etmeye başladım. 2021'i bitirdiğimiz bu günlerde artık her gün binlere ve onbinlere ulaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Bıkmadan usanmadan ziyaretçilerimin sorduğu sorulara doktor kimliğimle cevap vermeye devam edeceğim. Yüzbinlere, milyonlara ulaşmak dileğiyle :)

“Nonspesifik Nodül Nedir?” üzerine 4 yorum

 1. Hocam merhaba meme mamografi sinde Her iki memede tüm kadranlarda nanohomojen nonspsifik modüler dansite artış vardır. Radyodiyagiz güçlenmiştir ne demek

  Cevapla
 2. Solda lateral ventrik�l�n posterior hornu kom�ulu�unda ve sentrum semiovaleye yak�n olan d�zlemde 9 mm lik nod�ler formda nonspesifik sinyal de�i�ikli�i izlenmi�tir. Uygun g�r�len klinik s�re� sonras�nda ila�l� kranial MR ile kontrol� �nerilir. Solda lateral ventrik�l�n posterior hornu kom�ulu�unda ve sentrum semiovaleye yak�n olan d�zlemde 9 mm lik nod�ler formda nonspesifik sinyal de�i�ikli�i izlenmi�tir. Uygun g�r�len klinik s�re� sonras�nda ila�l� kranial MR ile kontrol� �nerilir. KRAN�AL MR �NCELEMES� Teknik: �nceleme FLAIR, SE, FSE, T1 ag T2 ag sekanslarla; axial, sagittal ve koronal d�zlemlerde elde olunmu�tur. �ncelemenin IV kontrast madde kullan�lmadan yap�lmas� nedeni ile tetkik ve de�erlendirme baz� y�nlerden suboptimaldir. Bulgular: Beyin sap� ve serebelluma ait intensite homojendir. 4. ventrik�l orta hattad�r. �nceleme alan�na giren her iki internal akustik kanal ve pontoserebellar sisternde patolojik sinyal g�zlenmemi�tir. 3. ve lateral ventrik�ller normal konum ve boyuttad�r. Bilateral bazal ganglion, talamuslarda seviyelerde patolojik sinyal de�i�ikli�i saptanmam��t�r. Solda lateral ventrik�l�n posterior hornu kom�ulu�unda ve sentrum semiovaleye yak�n olan d�zlemde 9 mm lik nod�ler formda nonspesifik sinyal de�i�ikli�i izlenmi�tir. Uygun g�r�len klinik s�re� sonras�nda ila�l� kranial MR ile kontrol� �nerilir. Sulkus ve fiss�rler hastan�n ya�� ile uyumludur. *Tetkik 0.3 Tesla Airis Vento Hitachi Open MR cihaz� ile yap�lm��t�r. *De�erlendirme mevcut teknik olanaklar ve g�ncel t�bbi bilgiler do�rultusunda yap�lm��t�r. �ncelemenin hastan�n klinik, muayene, laboratuar ve patoloji bulgular� ile birlikte de�erlendirilmesi �nerilir.

  Cevapla
 3. Sağ akciğer alt lob lateral bazal segmentte 8×5 mm boyutlarında, kalsifik nodül izlenmektedir.

  Sağ akciğer üst lob posterior segmentte 5 mm boyutunda non-spesifik nodül izlenmektedir.

  Sol akciğer üst lob apikoposterior segmentte 8×5 mm boyutlarında non-spesifik nodül izlenmektedir.

  Sol akciğer alt lob superior segmentte subplevral 4 mm boyutunda non-spesifik nodül izlenmektedir.

  Sağ akciğer alt lob lateral bazal segmentte 5 mm boyutunda non-spesifik nodül izlenmektedir.

  Trakea ve her iki ana bronş açıktır.

  Bilateral aksillada büyüğü 20 mm boyutunda oval konfigurasyonda lenf nodları izlenmektedir. Lenf nodlarının benign karakterli olabileceği düşünülmektedir. Aksiller yüzeyel sonografik inceleme ile değerlendirilmesi önerilir.

  Mediastende radyolojik açıdan patolojik boyut ve görünümde lenf nodu saptanmamıştır.

  Ana vasküler yapıların çapları doğaldır.

  Kalp doğaldır.

  Plevral-perikardial efüzyon izlenmemiştir.

  Üst abdomen düzeyinden geçen kesitlerde her iki sürrenal bez lokalizasyonunda yer kaplayıcı kitlesel oluşum saptanmamıştır.

  Kesit dahiline giren kemik yapılarda litik yada sklerotik lezyon saptanmamıştır.

  Tiroid sol lobta kalsifikasyonlar içeren tiroid parankimi ile izodens nodül izlenmektedir.

  SONUÇ:

  Sağ akciğer alt lob lateral bazal segmentte 8×5 mm boyutlarında kalsifik nodül.
  Sağ akciğer üst lob posterior segmentte 5 mm boyutunda non-spesifik nodül.
  Sol akciğer üst lob apikoposterior segmentte 8×5 mm boyutlarında non-spesifik nodül.
  Sol akciğer alt lob superior segmentte subplevral 4 mm boyutunda non-spesifik nodül.
  Sağ akciğer alt lob lateral bazal segmentte 5 mm boyutunda non-spesifik nodül merhabalar hocam öncelikle 42 yaşındayım 6 yıl önce sigarayı bıraktım ama nodüller 11 yıldan beri var ama bu sonuçlar beni korkutuyor uykularım kaçtı

  Cevapla
 4. doktor bey merhaba.
  Sağ akciğer orta lobda 6 mm çapında nonspesifik nodül izlenmiştir.
  bu tam olarak ne demek

  Cevapla

Yorum yapın