( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Konjenital Kolesteatom Nedir?

Konjenital Kolesteatom Nedir?

Konjenital Kolesteatom, temporal kemik içerisinde embriyonik epitel doku artıklarının bulunması sonucu oluşur. Hastalarda timpanik membran intaktır. Kulak infeksiyonu anamnezi bulunmamaktadır. Vakaların iki bölü üçünde zarın aterosuperior kısmının arkasında beyaz kitle olarak görülür. Ancak zarın içinde ve petroz apekste de yerleşebilir. Kolesteatomun nadir görülen tütü konjenital kolesteatomun ortalama görülme yaşı 4 – 5 tir. Erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülür.   

doktordanhaberler

Yorum yapın