( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Haptoglobin Nedir?

Haptoglobin Nedir?

Haptoglobin, karaciğerden sentezlenen bir proteindir. Akut faz reaktanı olduğu için inflamasyon, infeksiyon ve malign hastalıklarda düzeyi yükselir. Karaciğer hastalıklarında düzeyi düşer. Haptoglobin plazmaya çıkan hemoglobini bağlayarak karaciğerdeki hepatositlere götürür. Bu nedenden dolayı hemolitik anemilerde haptoglobin düzeyi düşer.

doktordanhaberler

Yorum yapın