( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Francisella tularensis Nedir?

Francisella tularensis Nedir?

Francisella tularensis, gram negatif, aerob, kokobasil biçiminde küçük, tularemi hastalığının etkeni olan bakterileri anlamına gelmekle beraber tıpta sıkça kullanılan bir terim olduğu bilinmektedir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın