( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Bronkojenik Kist Nedir?

Bronkojenik Kist Nedir?

Bronkojenik Kist, hava yolu gelişirken trakeobronşial ağacın anormal dallanması sonucu oluşur. › Çoğunlukla mediastende bulunur. › 1/3’ü akciğer içinde yerleşir.

doktordanhaberler

Yorum yapın