( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Ann Arbor Evreleme Sistemi Nedir?

Ann Arbor Evreleme Sistemi Nedir?

Ann Arbor Evreleme Sistemi,  B hücreli non hodgkin lenfoma da kullanılan bir evreleme sistemidir.Detaylar aşağıdadır.

  • EVRE I: Tek bir lenfoid bölge ve nonlenfoid alan(IE)
  • EVRE II: Diyafragmanın aynı tarafında iki veya daha fazla lenf nodu bölgesi
  • EVRE III: Diyafragmanın farklı taraflarında iki veya daha fazla lenf nodu bölgesi; dalak tutulumu varsa IIIS
  • EVRE IV: Hastalığın lenfoid dokulardan non-lenfoid dokulara yayılımı

doktordanhaberler

Yorum yapın