( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Anestezi Komplikasyonları

Anestezi Komplikasyonları Nedir?

Anestezi komplikasyonları, hastalara anestezi uygulanması anında veya sonrasında görülen bir takım istenmeyen etkiler olarak tanımlanmaktadır. Komplikasyonlar tedaviyi zorlaştırmakta ve bazen hastalığı tedavi edilemez hale getirmektedir.Bu komplikasyonları sistemlere göre incelemek daha faydalı olacaktır.

Anestezi Komplikasyonları tedaviyi zorlaştırmakta ve bazen imkansız hale getirmektedir.
                       Anestezi Komplikasyonları tedaviyi zorlaştırmakta ve bazen imkansız hale getirmektedir.

Solunum Sistemiyle İlişkili Komplikasyonlar

 • Cihazlara Bağlı Sorunlar
 • Hava yolunda Daralma ve Tıkanma Sonucu Gelişen Sorunlar
 • Solunum Bozuklukları
 • Post operatif Solunum Sıkıntıları

Dolaşım Sistemiyle İlişkili Komplikasyonlar

 • Nabız Değişiklikleriyle İlgili Sorunlar
 • Kan Basıncı Değişiklikleri
 • Isı ve Sıcaklık Değişimleri
 • Damarsal Komlikasyonlar
 • Hava Embolileri

Gastrointestinal Sistemle İlişkili Komplikasyonlar

 • Özefagial Sfinkter Mekanizmalarının Baskılanması
 • Bulantı ve Kusma
 • Regürjitasyon Mekanizmaları
 • Mide İçeriğinin Aspire Edilmesi
 • Post opeartif Gastrointestinal Fonksiyon Değişikliklerinin Olması

Nörolojik Sistemle İlişkili Komlikasyonlar

 • Periferik Sinir Hasarlanmaları
 • Postoperatif Mental Fonksiyonun Bozulması
 • Postoperatif Ağrıların Olması

Pozisyonel ve Diğer Komplikasyonlar

 • Anestezide Kullanılan Pozisyona Bağlı GeliĢen Komplikasyonlar
 • Alerjik Komlikasyonlar

Burada bahsettiğimiz komplikasyonlar her zaman her hastada görülmeyebilir. Genelde hastalar kendilerine yanlış ilaç verildiğini söyleyerek şikayetçi olsalar da anestezide kullandığımız tüm ilaçlar yan etkileri olan ilaçlardır. Bu yan etkilerden hastaya mutlaka bahsedilir.

En sık görülen genel anestezi komplikasyonları ise bulantı, kusma, bulanık görme, baş ağrısı, yorgunluk, yavaş soluk alıp verme ve geçici hafıza kaybıdır.

Yararlandığım Kaynaklar:


Merak ettikleriniz ve eklemek istedikleriniz için lütfen yorum bölümünü kullanınız. Cevap vermekten mutluluk duyacağız.

Yorum yapın