ANCA – Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikorlar

1
686

ANCA – Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikorlar Nedir?

ANCA – Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikorlar, başlıca endotel hücrelerinde ve monositlerin lizozomlarında, nötrofillerin azurofil veya primer gönüllerinde bulunan enzimlere karşı oluşmuş heterojen bir otoantikor grubuna verilen isimdir.

—Pek çok vaskülitli hastanın serumu, nötrofîllerdeki sitoplazmik antijenlerle reaksiyona girer, bu durum bize antinötröfil sitoplazmik antikorların (ANCA’lar) varlığını göstermektedir.

—Bu otoantikorlar tanınması, etanolde fikse nötrofillerin, immünfloresan boyanma paternlerine göre iki grupba ayrılır:

  1. Sitoplazmik boyanma (c-ANCA) görülür ve hedef antijen en sık olarak bir nötrofîl granül yapı taşı olan proteinaz-3 (PR3)’dür.
  2. Perinükleer boyanma (p-ANCA) gösterir ve genellikle myeloperoksidaz (MPO) için spesifiktir.

—ANCA’lar Hangi Hastalıklarda Görülür?

ANCA ile ilişkili küçük damar vasküliti olan bir hastada ANCA spesiftesi görülebilir; c-ANCA tipik olarak Wegener granulomatozunda, p-ANCA ise mikroskopik polianjiitis ve Churg-Strauss sendromlu hastaların çoğunda tespit edilir. Dolaşımda ANCA varlığı ile karakterize hastalıklar ANCA-ilişkili vaskülitler olarak adlandırılır.

ANCA’lar, dolaşımdaki sitokin yüklü nötrofîllerle    reaksiyona girerek degranülasyonlarına neden olur. ANCA tarafından aktive edilen polimorfonükleer lökositler, endotel hücre toksisitesine ve diğer direkt doku zedelenmelerine neden olurlar.

İlginç bir şekilde, PR3 ve MPO dışında nötrofil bileşenlerine karşı yönlendirilmiş ANCA’lar, inflamatuvar fakat non-vaskülitik birçok hastalıklarda (inflamatuvar barsak hastalığı, otoimmün karaciğer hastalığı, primer sklerozan kolanjit ve romatoid artrit gibi) ve malignite veya infeksiyonu bulunan bazı hastalarda da görülür.


Merak ettiklerinizi konu altındaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Avatar
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimimi tamamladım. Şimdi Erzurum Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak görev almaktayım. Bana erhan.yavuz@saglik.gov.tr veya instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen tıbbi sorularınızı olabildiğince konu altlarındaki yorum bölümlerinden sormaya özen gösteriniz.

Bu Yazıya Toplamda 1 Yorum Yapılmıştır.

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here