( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

47 XYY Sendromu

47 XYY Sendromu Nedir?

47 XYY Sendromu, tüm canlı erkek doğumlarının 1/1000 ’ inde görülür. Fenotipte belirgin farklılıklar yoktur. Sebep paternal mayoz II’deki YY ayrılamaması olarak tahmin edilmektedir.

Zekaları normaldir, fakat eğitim ve davranışsal problemler açısından normal popülasyondan daha fazla risk taşırlar. Dikkat eksikliği, hiper aktivite ve tepkisellik gösterirler. Konuşma ve heceleme de gecikme görülür. Fertilite normaldir ve kromozomal anomalili çocuk sahibi riski artmamıştır.

Yorum yapın