Takayasu Arteriti Tanı Kriterleri

Takayasu Arteriti Tanı Kriterleri Nelerdir?

Takayasu Arteriti Tanı Kriterleri aşağıda liste halinde verilmiştir.

ACR 1990 Tanı Kriterleri :

  1. Takayasu arteritinin başlama yaşının 40 tan küçük olması
  2. En çok kollarda görülmek üzere bir veya daha fazla kasta yorgunluk artışı
  3. Brakiyal arter nabızının azalması
  4. Her iki kollardaki kan basınçlarının farklı değerlerde olması
  5. Subklaviyan ve aortik üfürümlerin duyulması
  6. Aort ve aortun birincil dallarının daralması ve ya tıkanmasının anjiyografik olarak kanıtlanması

Bu hastalık Takayasu Arteritidir diyebilmek için bu maddelerden en az 3 tanesinin bulunması gerekmektedir. En az 3 tanı kriterinin bulunmasının duyarlılığı yüzde 90 lardayken özgünlüğü yüzde 98 lere varmaktadır.


Merak ettiklerinizi konu altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağız.

Yorum yapın