Şiloperikardiyum Nedir?

0
155

Şiloperikardiyum Nedir?

Şiloperikardiyum, perikard boşluğunda şiloz sıvı birikmesi sonucu oluşur. Idiyopatiktir veya torasik kanalın mekanik obstrüksiyonuna sekonder olarak gelişir. Sıklıkla mediastinal neoplastik hastalık ve göğüs travması sonrasında görülür. Diğer etkenler arasında tüberküloz, süperior vena kava trombozu ve doğumsal lenfanjektazi sayılabilir. Neden saptanamadığmda idiyopatik şiloperikardiyum söz konusudur. Şiloperikardiyum kronikleşmeye eğilimlidir. Kalp tamponadı ve konstriktif perikardit seyrektir. Perikard sıvısı süt görünümündedir, elektrolit, protein ve glikoz düzeyi serum düzeyleriyle benzerlik gösterir, ancak kolesterol ve trigliserid düzeyleri yüksektir. Tanı için perikardiyal sıvı incelemesi yanında lenfanjiyografi, radyonüklid lenfanjiyografi, BT veya MR kullanılabilir. Tedavi nedene yöneliktir. Ek olarak düşük yağ içerikli diyet, perikardiyosentez, perikardiyektomi ve göğüs boşluğunda lenf yollarının bağlanması uygulanır. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here