Şaşılık Tedavisi Mümkün mü?

0
87

Şaşılık, göz hareketlerinin birbiri ile olan uyumunu kaybetmesidir. Şaşılık yetişkinlerde ve çocuklarda psikolojiyi etkileyen önemli bir sorundur. Gözlerin anormal pozisyonda olması, göz temasıyla etkileşim ve iletişim yeteneğinde azalma gibi sosyal hayatta problemlere yol açabilir. Şaşılık belirtileri oldukça önemlidir ve ihmal edilmemelidir.

Şaşılık Nasıl Ortaya Çıkar?

Şaşılık genellikle nedeni bilinmeyen bir şekilde meydana gelir. Şaşılık doğuştan ortaya çıkabilir, bebeklik veya çocukluk döneminde yada daha sonraki yaşamda gelişebilir. Kafa travmasına bağlı yaralanma sonucu ortaya çıkabilir.

Bebeklikte veya erken çocukluk döneminde meydana gelen şaşılıklarda, kapama tedavisine karşı uyumsuzluk önemli bir şaşılık nedenidir.Ayrıca ailenin ihmali ve çocuğun büyüyünce şaşılığın düzeleceğini düşünmeleri nedeniyle de şaşılık kalıcı hale gelir.

Göz kaslarına giden sinirlerdeki hasar sonucu da şaşılık ortaya çıkabilir.İleri yaşlarda diyabet veya hipertansiyon gibi sebepler sinir felçlerine neden olabiliyor.(3.sinir felci ve 6.sinir felci) Ve ayrıca görmesini kaybetmiş bir göz de genellikle kaymayameyillidir.

Göz Bozukları Gözlerde Kaymaya Neden Olur Mu? 

Yüksek dereceli hipermetropi ve miyopi gibi göz bozuklukları gözlerde kaymaya neden olabiliyor.Bu kusurların gözlükle düzeltilmesi şaşılıkta belirgin düzelme sağlayabilmektedir. 

Şaşılığın Sebebi Genetik Olabilir Mi?

Şaşılık için genetik yatkınlık söz konusudur.Ailede gözünde kayma olan varsa çocuklarda şaşılığın görülme ihtimali artmaktadır. 

Şaşılık Türleri Nelerdir?

Şaşılık genelde nedeni bilinmeyen bir şekilde bebeklik döneminde ortaya çıkar. Çocukluktan gelen bu şaşılıkların yanında bir de daha sonraki zamanlarda ortaya çıkan şaşılık türleri de mevcuttur.

Şaşılık kayan gözün yönüne göre sınıflandırılır. Gözde kayma en sık olarak gözlerden birinde dışa yani kulağa doğru kayma (ekzotropya) şeklinde ortaya çıkar. Diğer şaşılık tipleri; içeri yani buruna kayma (ezotropya) diğerleri ise yukarı ve aşağı kayma şekilleridir.

Bazı şaşılıklar yakın okuma sırasında ortaya çıkarken, ara sıra gözde dışa kayma olması da diğer sık gördüğümüz kayma tiplerinden biridir.

Yetişkinlerde Şaşılık Nasıl Tedavi Edilir?

Erişkinlerde gözde kaymayı  genelde ameliyat ile tedavi ediyoruz. Eğer kayma miktarı belirgin veya kişinin psikososyal yaşamını etkiliyorsa özellikle ameliyat mümkünse uyguladığımız bir yöntemdir.  

Şaşılık Ameliyatı Nasıl Gerçekleşir?

Her yaşta gerçekleştirilebilen gözde kayma ameliyatında göz kasları arasındaki dengeyi yeniden sağlıyoruz. Cerrahi yöntem olarak, gözün hareketini sağlayan kasların güçleri dengelenir.Kasların güçlerini arttırmak veya azaltarak gözlerin birbirine paralel hale gelmesi amaçlanır. Bunun için öncelikle kayma miktarını tespit ediyoruz. Gözde kayma cetvelleri ve prizmatik cetveller ile yaptığımız şaşılık testleri ile muayenelerde kayma miktarı belirlenir. Yaklaşık 1 saat kadar süren ameliyatta bu belirleme neticesi sonrasında ameliyatta uygulanacak doz cerrrahın tecrübesi ile oluşturulmaktadır. Ameliyatta uygulanacak doz cerrahi başarıyı doğrudan etkilemektedir.Yetişkinlerde şaşılık ameliyatı genel anestezi veya uygun olan tüm hastalarda lokal anestezi ile gerçekleştiriyoruz.Lokal anestezi sonrası hastanede kalmak gerekmiyor ve taburcu işlemleri aynı ameliyat günü yapılabiliyor.

Ameliyat Sonrası Kayma Tekrar Eder Mi?

Kayma ameliyatları sonrasında tekrar kayma veya kaymanın düzelmemesi gibi riskler mevcut. Bu riskleri tecrübe, tekrarlı muayeneler ve ölçümler ile azaltıyoruz. Ayrıca lokal anestezi uyguladığımız hastalarda ameliyat bitiminde mutlaka gözlerin hizalanmasını kontrol ediyoruz. Yeterli düzeltme sağlanarak ameliyatı bitiriyoruz.

Hastalarımızın çoğunda kayma tekrar etmez.  Ancak öte yandan geçmişte gözde kayma ameliyatı olan ve sonrası tekrar gözde kayma ile bize başvuran hasta sayısı hiç de az değildir. Tıp dünyasında yayınlanan makalelerde, değişken oranlarda şaşılık ameliyatı sonra tekrar kayma meydana geldiği görülmüştür. Bizim olgularımızda tekrar kayma oranı bu oranların oldukça altındadır. Gözde kayma tekrar edebilen bir rahatsızlık olmasına karşın, uzman bir hekim tarafından yapılan ameliyat ile kayma riski oldukça düşüktür. 

Ameliyat Sonrası Ne Kadar Sürede İyileşme Sağlanır?

Şaşılık ameliyatı sonrasında hastalarımız genelde 10 gün sonra işlerine dönmektedirler. Tabi henüz gözlerinde hafif kızarıklık veya kanlanma kalmış olabilir. Bu durum çalışmalarında engel oluşturmaz. Gözlerin şaşılık ameliyatı sonrasında tamamen bembeyaz olması ise daha fazla zaman alır.Bazı hastalarımızda bu 2 haftadır ancak özellikle yetişkinlerde bu süre 1-2 ay kadar da sürebilmektedir.

 Şaşılık ameliyatı sonrasında genelde 1 hafta sonrasında normal yaşama dönmek mümkündür.Yaklaşık 2 hafta içinde göz %80-90 oranında iyileşir. Ancak tam iyileşme ve gözün normal beyaz haline dönmesi 10 hafta kadar sürebilmektedir.

Sonuç

Yetişkinlerde göz kayması sık görülen bir durumdur. Toplumdaki sıklığı yaklaşık %4’tür.Yetişkinlerde şaşılık sosyal hayatı olumsuz etkileyen önemli bir sorundur.Tedavisini genellikle başarıyla yapabildiğimiz bu sorunu ihmal etmemek çok önemlidir.Yetişkinlerde şaşılık ile ilgili sorularınız için; Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay’a web sayfası yoluyla ulaşabilirsiniz.

Reklam
Dikkat bu bir sponsorlu yayındır ve reklam öğeleri içermektedir.

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here