( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Retikülositoz Nedir?

Retikülositoz Nedir?

Retikülositoz, Kemik iliğindeki artmış olan eritroid aktiviteyi yansıtır. Hemolitik anemilerde periferik kanda genç eritrositlerin oranı ve sayısı artar. Bu eritrositlere retikülosit denilmektedir. Normal retikülosit oranı % 0,8-2,5 dir. Retikülositler ancak metilen mavisi ile boyanan preparatlarda görülebilir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın