( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Parkinson Patofizyolojisi

Parkinson Patofizyolojisi Nedir?

Parkinson patofizyolojisi, parkinson hastalığında substantia nigrada dopamin nöronlarının progresif kaybı sonucu striatal dopamin yetmezlik bazal ganglionlarda motor döngüde yer alan direk ve indirekt yollardaki biyokimyasal aktivitenin bozulmasına neden olur. Direk yol inhibe olurken indirekt yol aktif hale geçer. Bu etkiler beraberce ventral talamusun inhibisyonuna ve dolayısıyla motor korteksin azalmış eksitasyonuna neden olur. Bu konuyla alakalı olarak merak ettiğiniz bir konu olursa alt taraftaki yorum alanına yazınız. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

(Bu yazı ilk defa 2 Kasım 2016 tarihinde yazılmıştır. Ardından 10 Kasım 2020 tarihinde güncellenmiştir.)

Yorum yapın