Megaloblastik Anemi

megaloblastik anemi

Megaloblastik Anemi Nedir? Megaloblastik anemi periferik kanda makrositik eritrosit morfolojisi, kemik iliğinde ise megaloblastik değişiklikler ile karakterize bir anemidir. Biyokimyasal … Okumaya Devam Et

Hipoparatiroidizm Nedir ?

Hipoparatiroidizm,parathormonun salınımındaki eksikliğe bağlı olarak, serum PTH düzeylerindeki azalma ile birlikte, hipokalsemi ve hiperfosfatemi sonucu nöromüsküler hiperaktivitenin geliştiği bir klinik tabloya verilen addır.

Osteomyelit Nedir ?

Osteomyelit,kemik ve kemik iliğinin pyojen bakterilerle inflamasyonudur.

Çocuklarda yetişkinlere oranla 9 kat daha fazla görülür.

Otomikoz Nedir?

Kulak Mantarı,dış kulak yoluna yerleşen,tek başına olabilen ya da akut veya kronik otitis eksterna üzerine gelişen mantar enfeksiyonudur.