Özofagitis simpleks Nedir?

Özofagitis simpleks Nedir?

Özofagitis simpleks, yemek borusunun basit yangısı anlamına gelmekle beraber tıpta sıkça kullanılan bir terim olduğu bilinmektedir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın