Nöroloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

2
88

Nöroloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir? Hangi Hastalıklara Bakar?

Nöroloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir konusuna geçmeden önce nöroloji hakkında birkaç bilgi verelim. Nöroloji, sinir sistemiyle ilişkili tüm hastalıkları inceleyen bir tıp bilimidir. Nöroloji eğitimini alarak uzmanlaşan hekimlere nörolog adı verilmektedir. Nörologlar beyin, omurilik ve periferik sinir sistemi üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu konu hakkında insanlar şu şekilde arama yapmaktadırlar:

 1. Nöroloji hangi hastaya bakar?
 2. Nöroloji hangi hastalığa bakar?
 3. Nöroloji bölümü hangi hastalıklara bakar?
 4. Nöroloji bölümü hangi hastalıkları kapsar?
 5. Nöroloji bölümü hangi hastalıkları tedavi eder?
 6. Nöroloji bölümü doktorları hangi hastalıklara bakar?
 7. Nöroloji uzmanlığını hangi hastalıklara bakar?

Şimdi tüm bu sorulara cevap olması açısından nörolojik hastalıklar ve tedavileri hakkında bir takım bilgilerden bahsedelim.

norologi hangi hastaliklarla ilgilenir hangi hastaliklara bakar
Nöroloji hangi hastalıklarla ilgilenir ile ilişkili görsel.

Nöroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Sinir sistemini ilgilendiren bir sorun oluştuğunda harhangi bir hastanenin nöroloji polikliniğinden randevu alarak muayene olmaya gidebilirsiniz. Nörolojiyi ilgilendiren hastalıklar listesi aşağıda verilmiştir:

 1. AIDS : Nörolojik belirtilerin varlığında
 2. Disleksi
 3. Alien hand sendromu
 4. Allan Herndon Dudley sendromu
 5. Çocukluk çağı hemiplejisi
 6. Alzheimer hastalığı
 7. Amorozis fugaks
 8. Amnezi
 9. Amyotrofik lateral skleroz
 10. Angelman sendromu
 11. Afazi
 12. Apraksi
 13. Araknoidit
 14. Arnold Chiari malformasyonu
 15. Asperger sendromu
 16. Ataksi
 17. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
 18. ATR 16 sendromu
 19. Otizm ve otizm spekturumundaki diğer hastalıklar
 20. Behçet hastalığı
 21. Bipolar bozukluk
 22. Bell paralizisi
 23. Brakiyal pleksus yaralanması
 24. Beyin hasarı
 25. Beyin tümörleri
 26. Canavan hastalığı
 27. Capgras hastalığı
 28. Karpal tünel sendromu
 29. Serebral anevrizma
 30. Serebral arterioskleroz
 31. Serebral atrofi
 32. Serebral palsi
 33. Serebral vaskülit
 34. Servikal spinal stenoz
 35. Charcot Marie Tooth hastalığı
 36. Kronik yorgunluk sendromu
 37. Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati
 38. Coffin Lowry sendromu
 39. Kompresyon nöropatisi
 40. Konjenital yüz felci
 41. Kraniyal arterit
 42. Kraniyositozis
 43. Creutzfeldt Jakob hastalığı
 44. Cushing sendromu
 45. Siklik kusma sendromu
 46. Dawson hastalığı
 47. Dawson hastalığı
 48. De Morsier sendromu
 49. Demans
 50. Dermatomiyozit
 51. Diyabetik nöropati
 52. Diffüz skleroz
 53. Diplopi
 54. Bilinç bozuklukları
 55. Down sendromu
 56. Dravet sendromu
 57. Duchenne kas distrofisi
 58. Dizartri
 59. Diskinezi
 60. Disleksi
 61. Distoni
 62. Ensefalit
 63. Ensefalosel
 64. Enürezis
 65. Epilepsi
 66. Erb felci
 67. Esansiyel tremor
 68. Fabry hastalığı
 69. Fahr sendromu
 70. Boğmaca
 71. Fisher sendromu
 72. Friedreich ataksisi
 73. Fibromiyalji
 74. Foville sendromu
 75. Fetal alkol sendromu
 76. Frajil X sendromu
 77. Gaucher hastalığı
 78. Gerstmann sendromu
 79. Dev hücreli arterit
 80. Dev hücreli inklüzyon hastalığı
 81. Globoid hücre lösodistrofisi
 82. Guillain Barre sendromu
 83. Hallervorden Spatz sendromu
 84. Baş ağrısı
 85. Hemifasiyal spazm
 86. Herediter motor nöropatiler
 87. Herediter spastik parapleji
 88. Herpes zoster otikus
 89. Hirayama sendromu
 90. Hirschsprung hastalığı
 91. Holmes Adie sendromu
 92. Huntington hastalığı
 93. Hiperkortizolizm
 94. Hipoksi
 95. İmmün aracılı ensefalomiyelit
 96. Refsum hastalığı
 97. İnfantil spazmlar
 98. İntrakraniyal hipertansiyon
 99. Joubert sendromu
 100. Karak sendromu
 101. Kearns Sayre sendromu
 102. Kinsbourne sendromu
 103. Kleine Levin sendromu
 104. Klippel Feil sendromu
 105. Kufor Rakeb sendromu
 106. Lafora hastalığı
 107. Lambert Eaton miyastenik sendrom
 108. Landau Kleffner sendromu
 109. Wallenberg sendromu
 110. Öğrenme güçlükleri
 111. Leigh hastalığı
 112. Lennox Gastaut sendromu
 113. Lesch Nyhan sendromu
 114. Lökodistrofi
 115. Lou Gehrig hastalığı
 116. Lumbar disk hastalığı
 117. Lumbar spinal stenoz
 118. Lupus eritematozus
 119. Lyme hastalığı
 120. Machado-Joseph hastalığı
 121. Makroensefali
 122. Miller Fisher sendromu
 123. Metakromatik lökodistrofi
 124. Mikrosefali
 125. Menenjit
 126. Menkes hastalığı
 127. Menieres hastalığı
 128. Melkersson Rosenthal sendromu
 129. Morvan sendromu
 130. Mobius sendromu
 131. Mitokondriyal miyopati
 132. Amyotrofik lateral skleroz
 133. Demans
 134. Narkolepsi
 135. Nörofibromatoz
 136. Nöroleptik malign sendrom
 137. Nöropati
 138. Niemann Pick hastalığı
 139. Sullivan McLeod sendromu
 140. Ohtahara sendromu
 141. Opsoklonus miyoklonus sendromu
 142. Optik nevrit
 143. Ortostotik hipotansiyon
 144. Otoskleroz
 145. Paraneoplastik hastalıklar
 146. Parestezi
 147. Parkinson hastalığı
 148. Parry Romberg sendromu
 149. Pelizaeus Merzbacher hastalığı
 150. Periferik nöropati
 151. Primer lateral skleroz
 152. Postural hipotansiyon
 153. Prader Willi Sendromu
 154. Postherpetik nevralji
 155. Polimyozit
 156. Polinöropati
 157. Progresif multifokal lökoensefalopati
 158. Ramsay Hunt sendromu 
 159. Rasmussen ensefaliti
 160. Refleks nörovasküler distrofisi
 161. Huzursuz bacak sendromu
 162. Rett sendromu 
 163. Reye sendromu
 164. Romberg sendromu
 165. Sandhoff hastalığı
 166. Schilder hastalığı
 167. Shy Drager sendromu
 168. Sjögren sendromu
 169. Uyku apnesi
 170. Uyku hastalığı
 171. Sotos sendromu
 172. Spina bifida
 173. Spinal kas atrofisi
 174. Stiff person sendromu
 175. Sturge Weber sendromu
 176. Subakut sklerozan panensefalit
 177. Senkop
 178. Sinestezi
 179. Siringomiyeli
 180. Tarsal tünel sendromu
 181. Tardif diskinezi
 182. Tay Sachs hastalığı 
 183. Temporal arterit
 184. Temporal lob epilepsisi
 185. Tetanoz
 186. Thomsen hastalığı 
 187. Torasik outlet sendromu 
 188. Todd paralizi
 189. Tourette sendromu
 190. Zehirli ensefalopati
 191. Geçici iskemik atak
 192. Transvers miyelit
 193. Travmatik beyin hasarı
 194. Tremor
 195. Trigeminal nevralji
 196. Wallenberg sendromu
 197. Werdnig Hoffmann hastalığı
 198. West sendromu
 199. Williams sendromu 
 200. Wilson hastalığı

Özetlemek gerekirse nöroloji hangi hastalıklarla ilgilenir sorusunun cevabı sinirleri ilgilendiren tüm hastalıklar olacaktır.

Nöroloji Bölümüne Hangi Şikayetler ile Gidilir?

Aşağıda liste halinde verilen belirtiler ve bulgular görüldüğünde nöroloji polikliniğinden randevu alarak muayene olmaya gidebilirsiniz. Farklı bir bölüme yönlendirme gerekirse hekiminiz tarafından yapılacaktır.

 1. Sağırlık ve diğer işitme problemleri
 2. Konsantre olmada zorlanma
 3. Yutma güçlüğü
 4. Hareket bozuklukları
 5. Denge kaybı
 6. Koku ve diğer duyuların kaybı
 7. Bellek problemleri
 8. Kas ve eklemlerde ağrı
 9. Paralizi
 10. Nöbet geçirmeler
 11. Görme sorunları

Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitimimi Sürdürmekteyim. Bana erhanyavuz@mail.com veya instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen tıbbi sorularınızı olabildiğince konu altlarındaki yorum bölümlerinden sormaya özen gösteriniz.

2 Yorum

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here