Migren Nedir ?

3
215

Migren Nedir ?
Migren, genetik faktörlerin çevresel faktörlerle etkileşim gösterdiği kompleks çok genli (poligenik) bir hastalık olarak kabul edilmektedir.
Kadınların yaklaşık % 20’sinin, erkeklerin ise % 8’inin migrenli olduğu bilinmektedir.
Karakteristik özellikleri tekrarlayıcı olması, atağın ilaçsız olarak 4 saatten fazla sürmesi (ve 3 günden az), tek yanlı oluşu (%80 hastada),
zonklayıcı olması, atak sırasında sıklıkla ışıktan ve sesten rahatsızlık, merdiven çıkma gibi fiziksel eylemlerle ağrıda artış,
ağrıya sıklıkla bulantı veya kusmanın eşlik etmesi, ağrının orta şiddette veya şiddetli olmasıdır.

Migren Semptomları
                      Migren Nedir?

Migrenli hastaların %10–15 kadarında ağrıların hemen öncesinde 5–60 dakika arası süren, geçici nörolojik belirtiler görülebilir.
En sık görsel (hemianopsi, beyaz ışıklar, kırık çizgiler) veya dilde-yüzde-kolda uyuşma, güçsüzlük, konuşmada bozulma gibi bulguların birkaçı
veya vertigo gibi diğer arka sistem bulguları, hatta uyanıklık kusuru şeklinde aura olabilir.
Hemen ardından veya 1 saat içinde ağrı ortaya çıkabilir ya da aurayı nadiren başağrısı izlemeyebilir.
Migren’in Prodrom Döneminde GÖrülen Semptomlar Nelerdir ?
Nöro-psikolojik semptomlar: Aşırı duyarlılık-tepkisellik,depresif duygu durumu
Öfori, nadiren hiperaktive,Durgunluk/donukluk,konsantrasyon ve dikkatte azalma, düşüncede yavaşlama,Kelime bulma güçlüğü, konuşurken takılma,Artmış ışık-ses-koku duyarlılığı ,Esneme, uyuma isteği

Sistemik/otonom semptomlar:
Ense sertliği
Halsizlik
Açlık, tatlı yeme isteği, iştah artışı veya iştahsızlık
Aşırı su içme, vücutta su tutulması, sık idrara çıkma
Karında şişlik hissi, kabızlık veya ishal hali

Auralı migrende genetik faktörlerin aurasız migrene göre daha fazla rolü olduğu konusunda çeşitli bulgular vardır.
Migren oluşumunda kortikal aktivite varlığı bugün kabul gören bir görüştür.Kortikal yayılan depresyonun auranın altında yatan temel mekanizma olduğu kanıtlanmıştır.
Migren patofizyolojisinde beyinsapı mekanizmalarının da katkısı olduğu kesindir. Bulantı, otonom semptomlar gibi eşlikçiler bu yapılardaki
değişik sinyallerden kaynaklanmaktadır.
Hipotalamusun oreksin sisteminin migren ve küme başağrısındaki potansiyel rolü üzerinde de durulmaktadır.

Trigeminal yolak ya da trigeminovasküler sistem burada tutulan ana yapıdır. Kalsitonin geni ile ilişkili peptid (CGRP) denen
serebral otoregülasyonda önemli rolü olan nöropeptidin migren atağı sırasında arttığı gösterilmiştir.
Menstrüel Migren Nedir ?
Klinik gözlemler, migren başağrılarının menstrüel dönem öncesinde daha sık ve daha şiddetli olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Menstrüasyon  sırasında migren atakları sık görülmesine karşın, eğer atakların %90’ı menstrüasyon sırasında oluyorsa bu menstrüel migren adını alır.

Bu tablonun altında östrojenin yattığı düşünülmekle birlikte net olarak kanıtlanmış bir mekanizma yoktur.

Migren Nasıl Tedavi Edilir ?

Hastaya migrenin hayatı tehdit eden bir beyin hastalığı olmadığı ve tedavisinin belli bir düzene göre ve hekimle işbirliği içinde yapılması gerektiği açıklanmalıdır.

Patofizyolojisi tam bilinmeyen migrenin tedavisi bu nedenle semptomatiktir.

Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalar özellikle auralı migrenin 45 yaş altı kadınlarda artmış bir iskemi riski (3.8-6.2 kat) yarattığını göstermiştir.

Migrenli olgularda sessiz infarktların ve sessiz ak akmadde lezyonlarının da artmış olduğu gösterilmiştir.
Atak Tedavisi : Atak tedavisinde ergot preparatları ve triptan grubu (sumatriptan, eletriptan, rizatriptan, frovatriptan gibi) gibi migrene özel tedaviler önemli bir yer tutmaktadır.

Triptanlar 5HT1B ve1D reseptör agonistidir.

Antiemetiklerin NSAİden 20 dakika önce alınmaları hem bulantıyı giderir, hem de mideden emilimi arttırır,
ayrıca hafif ağrı giderici etkileri de olduğu ileri sürülmektedir. Metoklopamid ve domperidon kullanılabilir,
diskinezi riski açısından dikkatli olunmalıdır.

Migren hastalığı
                            Migren Nedir ?

Koruyucu Tedavi : Atak tedavisine yeterli cevap vermeyen ve/veya atak tedavilerinin yan etkilerinin tolere edemeyen, ayda 3 den fazla migren atağı geçiren hastalarda profilaktik tedavi endikedir.

48 saatten uzun süren, hasta tarafından dayanılmaz şiddette bulunan migren ağrıları ve komplike migren atakları(hemiplejik migren, baziler migren, uzamış auralı migren, migrenle ilişkili infarkt) yüksek oranda profilaksi gerektirir.

Migrene bağlı kayıpların (işgücü, sosyal yaşam) düzeltilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi de tek başına profilaksi indikasyonu kabul edilmelidir.

Profilaktik ilaçlar düşük dozlarda başlanarak yavaş yavaş arttırılır ve etkinliği değerlendirebilmek için iki üç ay beklemek gerekir.

Migren Tedavisi
                            Migren Tedavisi

Profilakside kullanılan ilaçlar çeşitli gruplardandır, örneğin hipertansiyon kontrolü amaçlı ilaçlar (beta-Blokerler: propranolol, metoprolol, nöbivolol veya Ca antagonisti: verapamil gibi), epilepsi ilaçları (valproik asid, topiramat, gabapentin gibi) depresyon ilaçları (amitriptilin, venlafaksin, serotonin geri alım inhibitörleri gibi), flunarizin(Ca kanal blokeri) ve pizotifen sayılabilir.

Yazımı hazırlarken şu kaynaklardan yararlandım.

Opsonus Miyoklonus Sendromu için buraya tıklayınız.

Yazı hakkında konuşmak için yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitimimi Sürdürmekteyim. Bana erhanyavuz@mail.com veya instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen tıbbi sorularınızı olabildiğince konu altlarındaki yorum bölümlerinden sormaya özen gösteriniz.

3 Yorum

  1. 32 yaşımdan sonra meydana çıktı bazen 3 gün sürüyor çin işkencesi gibi çok zor bir hastalık benim gibi her hafta bu ağrıyı çekenlerin ALLah yardımcısı olsun
    Faydalı makaleniz için teşekkürler.

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here