( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Lökoensefalitis Nedir?

Lökoensefalitis Nedir?

Lökoensefalitis, beyinde beyaz maddenin yangısı manasında kullanılmaktadır.Tıp dilinde çokça kullanılan kelimelerdendir   

doktordanhaberler

Yorum yapın